Eindelijk

In maart 2018 schetsten wij in ons artikel genaamd “Mag het licht aan” een beeld van de afgelopen 5 jaar waarin diverse keren met de ...

LEES MEER

Mag het licht aan?

Bijna 5 jaar geleden, tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2013, stemde de gemeenteraad unaniem in met een raadsvoorstel betreffende de openbare verlichting van de ...

LEES MEER

Subsidie afkoppelen regenpijpen

Op 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel goedgekeurd betreffende het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. In dit plan is inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen op ...

LEES MEER