De Groene Loper

De Groene Loper

De gemeente Beesel blijft actief de mogelijkheden promoten die onze gemeente biedt. Het plan “De Groene Loper” is daar een mooi voorbeeld van. Een toeristische fiets- en wandel route vanaf het veer tot aan de grens.

Onderdeel van dit plan, waarvoor in totaal 1.6 miljoen is uitgetrokken, vormt de verbetering en het opwaarderen van de Keulseweg tot een fiets- en voetganger vriendelijke weg vanaf het viaduct tot aan de grens met een open grensovergang. Hierbij heeft de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers de hoogste prioriteit hetgeen in lijn ligt met signalen van omwonenden en gebruikers van de Keulseweg. Voor de VLP is dit een essentieel onderdeel van het plan “De Groene Loper”.

Zoals genoegzaam bekend is de grensovergang aan de Keulseweg al 3 jaar “tijdelijk” open voor alle verkeer. Het definitief open houden of sluiten van de grensovergang houdt de gemoederen bij diverse bewoners al jaren bezig. Deze angst is met name ingegeven door de vrees voor een toename van het gemotoriseerde verkeer. Als VLP vinden wij deze angst onterecht. In de afgelopen 3 jaar is gebleken dat de Keulseweg met een open grensovergang zich niet heeft ontwikkeld tot een sluiproute naar het Duitse achterland.

De fractie van de VLP is voorstander van het definitief open houden van de grensovergang. Wij zien nadrukkelijk de voordelen hiervan in. Een open grens past in deze tijd waarin we leven in een verenigd Europa met open grenzen en vrij handels- en woonwerk verkeer. Naar de mening van de VLP zou het een slecht signaal richting onze partnergemeente Brüggen zijn om de grensovergang weer te sluiten. Dit zou naar de mening van de VLP de vele inspanningen teniet doen die de gemeenten, burgers, verenigingen, bedrijven verrichten om de formele en informele grenzen tussen onze beide gemeenten te slechten.

De Keulseweg met haar twee horecagelegenheden aan de grens, de camping, middenstand, zandwinning en het Brachterwald met al zijn wandel en fietsmogelijkheden kent een lange verkeerhistorie welke met name toeristisch is ingegeven. Als VLP zijn we van mening dat het plan “De Groene Loper”, met als onderdeel de opwaardering van de Keulseweg tot fiets- en wandel vriendelijke weg en de definitieve openstelling van de grensovergang, niet voor een drastische toename van het bestemmingsverkeer richting Duitsland gaat zorgen. Voor de VLP prevaleert in deze het grotere belang voor onze gemeente, en dus van alle inwoners, verenigingen en ondernemers, boven het belang van enkele individuen.