VLP voorstellen aangenomen tijdens begrotingsbehandeling

VLP voorstellen aangenomen tijdens begrotingsbehandeling

Op 9 november 2023 heeft de behandeling plaatsgevonden van de meerjarige programmabegroting (hierna: begroting 2024) van de gemeente Beesel. Als VLP hebben we ons ook nu weer na een terdege voorbereiding op de begrotingsbehandeling ons voor de volle 100% ingezet voor onze mooie gemeente en de inwoners en ondernemingen van Offenbeek, Reuver en Beesel.

Als VLP zijn we verheugd dat in het verlengde van de acceptatie van de voorliggende begroting 4 specifieke voorstellen van de VLP zijn aangenomen. Onderstaand benoemen wij deze waarna wij ieder onderwerp apart zullen toelichten;

1. Plan tot renovatie en verduurzaming van “De Schakel”. Mogelijke huisvesting bibliotheek.

2. Verhuiskostenvergoeding van € 3.000,–.

3. Realisatie reserve ad € 250.000,– ten behoeve van het Draaksteken en Europese culturele route.

4. Onderzoek inzake mogelijkheden tot realisatie openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Aanvullend heeft de VLP ingestemd met een heffingskorting van € 36,00 in 2024 op de lokale heffingen om inwoners tegemoet te komen in de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud.

1. Plan tot renovatie en verduurzaming van “De Schakel”.

Insteek is het behoud van het vaste podium en een grote zaalfunctie waardoor deze accommodatie ook in de toekomst gebruikt kan worden door verenigingen, bedrijven en particulieren voor activiteiten en evenementen. Aanvullend is aangegeven om te bekijken of huisvesting van de bibliotheek in de Schakel mogelijk is waarbij gesteld is dat hierbij goed overleg en samenwerking met de bibliotheek noodzakelijk is. Dit initiatief werd gesteund door de fracties van het CDA en Samen Verder.

2. Verhuiskostenvergoeding van € 3.000,–.

Om de doorstroming in de woningmarkt in onze gemeente te bevorderen zal een proef worden opgestart in samenwerking met woningcorporatie Nester. Insteek is om gesprekken te starten met een- of tweepersoonshuishoudens die momenteel een grote sociale huurwoning bewonen en mogelijk geïnteresseerd zijn om te verhuizen naar een kleinere huurwoning of kleine levensloopbestendige woning. Door de gemeente Beesel wordt, onder bepaalde voorwaarden, aan bewoners die hiertoe bereid zijn een verhuiskostenvergoeding van €3.000 beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de hieraan verbonden kosten. Met dit VLP voorstel heeft de volledige gemeenteraad ingestemd.

3. Realisatie reserve ad € 250.000,– ten behoeve van het Draaksteken.

Het 7-jaarlijkse Draaksteken is een belangrijk onderdeel van de recreatief toeristische visie van de gemeente Beesel. Voeg daarbij de opzet en instandhouding van een EuropeseCultureleRoute rond het thema St. Joris en de Draak (Een samenwerking tussen meerdere Europese landen onder toezicht van de Raad van Europa)) en je hebt iets unieks in handen. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt eenmalig € 250.000 gereserveerd voor toekomstige uitgaven voor zowel de Europese Culturele Route als het Draaksteken zelf.

4. Onderzoek inzake mogelijkheden tot realisatie openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen.

We zien steeds meer inwoners en toeristen gebruik maken van elektrische fietsen. Om het opladen van de accu’s mogelijk te maken hebben we gevraagd om dit initiatief te onderzoeken en indien mogelijk oplaadpunten te realiseren op meerdere locaties in onze gemeente zoals bijvoorbeeld de markten in Beesel, Reuver en Offenbeek en in de omgeving van de Witte Stein.

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn buiten de reeds genoemde onderwerpen tal van onderwerpen aan de orde geweest waarbij de VLP nadrukkelijk de belangen van de inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers heeft behartigd. Wij blijven ons als lokale partij continu inzetten voor onze mooie gemeente, haar inwoners en ondernemingen. Samen met jullie zijn wij de gemeente Beesel, waarin leefbaarheid, gemeenschapszin en saamhorigheid voorop staat. Alleen kunnen we niet veel maar samen kunnen we heel veel bereiken. Wilt u weten hoe u hieraan kunt meewerken? Neem dan contact met ons op via www.vlpbeesel.nl.