VERANTWOORDE LOKALE POLITIEK

OVER ONS

WIE WIJ ZIJN

Als Lokale partij is de VLP diep geworteld in de gemeenschap van de Gemeente Beesel. Deze betrokkenheid wordt al jarenlang door de inwoners van deze Gemeente op waarde geschat tijdens de verkiezingen. Dit heeft er bij de laatste verkiezingen voor gezorgd dat de VLP met 5 zetels de op een na grootste fractie is in de Gemeente Beesel.

De fractie van de VLP komt regelmatig bijeen om zich te buigen over de vraagstukken en uitdagingen die voor ons liggen. Wij doen dit niet alleen. We  raadplegen burgers, ondernemers, partijgenoten, lokale en provinciale ambtenaren, het College en externe experts. De uitdagingen die voor ons liggen zijn divers. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, het milieu, toerisme en gemeentelijke financiën.

Bent u geïnteresseerd hoe het nu echt werkt binnen de Gemeente? Wilt u een, al dan niet specifieke, bijdrage leveren?  Wilt u van gedachten wisselen met mensen die net als u hart hebben voor deze gemeenschap?

Bel dan gewoon eens met een van de navolgende personen om geheel vrijblijvend van gedachten te wisselen.  Denk niet, ze hebben niets aan mij, ik ben te oud of te jong  of wat weet ik er nu van? Wij zijn op zoek naar mensen die het verschil willen maken. U kunt een van deze mensen zijn.

De VLP (Verantwoorde Lokale Politiek) is een politieke vereniging die feitelijk in 1974 is ontstaan uit het samengaan van twee lokale lijsten, en een fusie met twee kleinere lokale partijen in 1989. De VLP heeft geen binding met welke politieke partij dan ook en staat dus onafhankelijk in de lokale politiek van de Gemeente Beesel.

De VLP is een pragmatisch ingestelde partij die via haar leden weet wat er onder de inwoners van onze gemeente leeft.

Juist die nauwe band met zo’n 80 leden die veelal zelf actief zijn in het gemeenschapsleven, garandeert een verantwoord beleid dat gevoed wordt door gezond verstand, deskundigheid, ruime ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel.

De stijl van besturen kenmerkt zich door dienstbaarheid, openheid en pragmatisme. De VLP is jarenlang de grootste partij in de gemeente Beesel. Bij de laatste verkiezingen in 2014 koos bijna 42% van de kiezers voor de VLP.

ELKE STEM TELT

Als democratische partij moet je zelf het goede voorbeeld geven en dus heeft elk lid een bepalende stem in het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Iedere stem telt even zwaar.

In principe kan iedere inwoner van onze gemeente lid worden van de VLP, ongeacht politieke kleur.

WORD LID VAN ONZE PARTIJ

Als lid van de VLP kunt u binnen de vereniging op verschillende manieren actief zijn. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan het openbaar fractieoverleg, door zitting te nemen in het Bestuur, in werkgroepen of door te kandideren voor het raadslidmaatschap.

Kortom, voor actieve, positief kritische mensen is altijd plaats!

Natuurlijk bent u niet verplicht om actief te zijn binnen onze organisatie. Ook sympathiserende leden zijn van onmisbare waarde voor de VLP.

Leden denken en helpen mee onze ideeën uit te dragen en om te zetten in concreet beleid.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen met gemeenschapszin en frisse ideeën.