Mariastraat op de schop

Mariastraat op de schop

Het in oorsprong industriële karakter van de kern Offenbeek is in de loop van de jaren geleidelijk verschoven naar dat van een kern met twee kleinere industrieterreinen op haar grondgebied, een voormalig industriegebied dat omgevormd is tot het woongebied “Oppe Brik”, een kern met horeca en middenstand en wijken als “Offenbeker Bemden” en “Kale Plak” aan de randen.


Het karakter van deze wijk zorgt al jarenlang voor uitdagingen met het hedendaagse verkeer en de acceptatie van verkeersoverlast door omwonenden. Met name vrachtverkeer komende vanuit de richting Roermond via de Bergerhofweg en Mariastraat en vanuit Venlo over de Klaashofweg en St. Jozefweg heeft de gemoederen bezig gehouden.


Al jarenlang voert een groep aanwonenden van de Mariastraat actie om de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer terug te dringen. Diverse maatregelen zijn al genomen door de gemeente zoals het plaatsen van wegversmallingen, bakken met planten in beide rijrichtingen en een snelheidsmeter. Dit heeft er toe geleid dat met name de snelheid op diverse stukken verlaagd is maar dat de verkeersdrukte gelijk is gebleven. Dit zeer tot ontevredenheid van een groep aanwonenden.


Naar aanleiding van gesprekken door de gemeente met alle betrokken partijen is besloten de Mariastraat over de gehele lengte aan te pakken. Insteek hierbij is de snelheid uit de straat te halen. Dit zal met name de veiligheid vergroten. Naar de mening van de VLP is het verminderen van de hoeveelheid verkeer door het omleiden van het verkeer over andere wegen niet mogelijk gebleken en/of verlegt dit de aanwezige problematiek naar andere straten.


De gesprekken over de herinrichting zijn intensief geweest. Aanwonenden hadden uiteenlopende meningen variërend van vrachtverkeer volledig uit de straat halen, meer verkeersmaatregelen treffen, minder verkeersmaatregelen treffen, handhaving etc. Als VLP vinden wij burgerparticipatie een groot goed en is bedoeld om inwoners mee te nemen in de richting die de gemeente in wil slaan en het ophalen van adviezen van onze inwoners. Besluitvorming vindt plaats door de raad. Besloten is tot de nu voorliggende maatregelen en een evaluatie met alle partijen over 6 maanden na oplevering. Voor de VLP staat de veiligheid in de straat voorop. Het is onmogelijk gebleken alle partijen tevreden te stellen maar met de nu voorliggende maatregelen denken wij als VLP de best mogelijke oplossing te hebben gekozen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de uitkomst van de evaluatie in 2024.