VLP wil onderzoek naar mogelijke vestiging van voedselbank in gemeente Beesel

VLP wil onderzoek naar mogelijke vestiging van voedselbank in gemeente Beesel

Op 9 januari jongstleden heeft de fractie van de VLP in de gemeente raad van de gemeente Beesel middels een brief aan het college van B&W gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in onze gemeente een locatie van de voedselbank te vestigen. Hierbij zou gekeken moeten worden naar de financiële mogelijkheden, een passende locatie en de benodigde vergunningen.

Meer dan 30 gezinnen in de gemeente Beesel maken gebruik van de Voedselbank in de gemeente Venlo. Als VLP concluderen wij dat in toenemende mate gezinnen in de problemen komen door het oplopende prijspeil van voedsel, energie, huisvesting. De noodzaak om gebruik te maken van een voedselbank en in het verlengde hiervan een 2e hands kledingwinkel wordt alleen maar groter. Voeg daarbij het feit dat diverse inwoners geen gebruik kunnen maken van de voedselbank in Venlo door transportproblemen en/of schaamte en de noodzaak voor een eigen voedselbank al dan niet in samenwerking met de voedselbanken in Venlo en Roermond wordt duidelijk.

Als VLP zien we nadrukkelijk de toegevoegde waarde van een voedselbank voor de gemeente Beesel. Gemeentelijke thema’s als Zorgzaam en Samen worden op deze wijze meer dan alleen woorden. Volg voor de hele tekst van de brief die de VLP naar het college van B&W stuurde de navolgende link. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Brief aan college inzake voedselbank