VLP duidelijk in keuze locatie  Basisschool Het Spick

VLP duidelijk in keuze locatie  Basisschool Het Spick

De keuze voor de locatie van de nieuw te bouwen basisschool blijft de gemoederen bezig houden. Zo ook tijdens de raadsvergadering van 7 maart jongstleden. Zoals in een eerdere raadsvergadering gevraagd was er aanvullende informatie verzameld en gedeeld door de ambtenaren van de gemeente Beesel waarvoor onze dank. Met deze informatie is de VLP aan de slag gegaan. De informatie is beoordeeld en aanvullend is de VLP in gesprek gegaan met de ouders van de kinderen waar het hier om gaat. Op basis van alle informatie en de gevoerde gesprekken is de VLP tot de volgende conclusies gekomen: 

De beste locatie voor de nieuw te bouwen school is de huidige locatie aan de Kerkstraat. 

Waarom vraagt u zich wellicht af. Er zijn diverse redenen aan te wijzen. Laten we ze 1 voor 1 de revue passeren.

1. Een meerderheid van de ouders wil de school handhaven op de huidige locatie.

De fractie van de VLP heeft een enquête gehouden onder de ouders en net als in de door blie in Beesel gehouden enquête heeft een meerderheid de voorkeur voor de locatie aan de Kerkstraat. 61% was voor de locatie aan de kerkstraat.

2. Verkeersveiligheid locatie Kerkstraat versus Anthoniusstraat.

We maken ons ernstige zorgen over de verkeerssituatie aan de Anthoniusstraat. Het verkeer op deze straat zal fors toenemen en de verkeersveiligheid zal afnemen. Ook het feit dat veel oudere kinderen zelfstandig naar school gaan zorgt er voor dat wij bij de keuze voor de Anthoniusstraat niet gerust zijn op de veiligheid van de weggebruikers.

3. In het centrum of aan de rand.

Nadrukkelijk is door ouders aangegeven dat een school niet aan de rand van een dorp hoort te liggen. Het spelen op het plein na schooltijd vraagt sociale controle. Deze sociale controle in de vorm van social traffic ontbreekt aan de Solberg.

4.  Addertjes onder het gras

In het raadsvoorstel staan  PM posten genoemd bij de locatie aan de Solberg. Kostenposten die nog niet benoemd worden maar in de besluitvorming wel nadrukkelijk meegenomen moeten worden. Een daarvan is de achteruitgang Bovenste Solbergweg. Laten we dit even voor het gemak “het paadje”noemen. Dit paadje van 420m moet worden opgewaardeerd zodat er onder andere op een veilige manier naar de gymzaal kan worden gelopen. Uiteraard zal dit paadje ook gebruikt gaan worden om van en naar school te lopen. Verharding, verlichting, aansluiting op de openbare toegangsweg. De VLP kan niet anders dan concluderen dat dit een behoorlijke kostenpost gaat worden.

5. Wat zit er in de grond.

Ook de PM post archeologie baart de VLP zorgen. Het kerkdorp heeft een rijke historie. Onduidelijk is wat er in de grond zit en wat eventuele vondsten voor financiële gevolgen hebben.

Al met al de nodige financiële open eindjes welke bij de realisatie van de nieuwe school tot onaangename verrassingen kunnen zorgen. Zaken die ons sterken in ons besluit om te kiezen voor de locatie aan de Kerkstraat. En ja, we hebben kennis genomen van de mening van Kerobei en hun standpunten. Met name het navolgende citaat in hun brief sterkt ons in ons besluit;

 “De toekomstige school hoort  een aantrekkelijke leer- en leefomgeving te zijn die mensen boeit, bindt en verbindt. De school staat daarbij niet op zichzelf. De school vormt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een levendige plek waar leren, leven en werken zich niet beperkt tot de boeken van de school, tot de muren van het gebouw en tot het rinkelen van de schoolbel.”

Naar de menig van de VLP onderschrijft juist dit citaat dat een school midden in de gemeenschap hoort te staan zowel letterlijk en figuurlijk. Een zo belangrijke voorziening plaats je niet aan de rand van een kern maar juist midden in de samenleving en in de kern van je dorp. Door dit citaat werd binnen onze fractie ook de link gelegd naar de ouderen welke op de schoollocatie naar de dagopvang gaan. Ook voor deze mensen is de Kerkstraat een veel betere locatie. Midden in de gemeenschap waar hun wortels liggen en niet ergens aan de rand. Voeg hier dan nog de huisvesting bij voor starters die hier gerealiseerd gaat worden en er kan geen andere keuze zijn dan die van de huidige locatie aan de Kerkstraat.