VLP ziet kansen op de woningmarkt

VLP ziet kansen op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is in heel Nederland groot. Zo ook in onze gemeente. Het is voor de VLP onacceptabel dat er inwoners zijn die geen woning kunnen vinden of noodgedwongen naar een andere gemeente verhuizen. Iedere woningzoekende zou een passende woning in onze gemeente moeten kunnen vinden. Als VLP zijn we duidelijk in de keuzes die we maken.

We willen het woningbouwprogramma versnellen. Een van de voornaamste prioriteiten voor de VLP is het bouwen van woningen voor starters en doorstromers. Het tegen de zin in verhuizen van onze eigen inwoners naar een andere gemeente vanwege gebrek aan woningen in onze gemeente is een doorn in het oog van de VLP. 

Om realisatie van nieuwe woningen in de toekomst mogelijk te blijven maken dient er gekeken te worden naar de mogelijkheden aan de rand van de bebouwde kom van onze gemeente. We moeten klaar zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk en niet achter de feiten aan lopen. Dit geldt voor alle kernen.

Op onze site www.vlpbeesel.nl vindt u in het verkiezingsprogramma uitgebreide informatie over hoe wij als VLP kijken naar de woningmarkt en hieraan gerelateerde onderwerpen. Wij nodigen u graag uit om ons verkiezingsprogramma te lezen.