Veiligheid, een breed begrip

Veiligheid, een breed begrip

De laatste maanden bereiken de VLP steeds meer signalen inzake overlast en het gevoel van onveiligheid in onze gemeente. Inwoners en ondernemers geven aan dat in diverse verkeerssituaties, op bepaalde plaatsen bij gebouwen en in het buitengebied ze geconfronteerd worden met gedrag van individuen en groepen dat bedreigend overkomt.

Waar spreken we concreet over; jeugd die rondscheurt met elektrische steps, scooters en auto’s en rondhangt op diverse plaatsen in onze gemeente. 

Denk daarbij aan plaatsen zoals het oplaadpunt bij het gemeentehuis, het veer, de wegen rond bedrijven als Thielco en Hovuma, het station, de Passage, de parkeerplaats bij het kerkhof aan de Oude Molenweg en rond appartementen-complexen zoals Bosdael en de appartementen rondom de Schakel. 

Maar het zijn niet alleen jeugdigen die zorgen voor onveilige situaties. Met de regelmaat van de klok worden meldingen gedaan over auto’s en andere voertuigen met volwassenen die met name ’s avonds door de kerkdorpen Reuver en Offenbeek scheuren en hier voor gevaarlijke situaties zorgen. Hierbij wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met andere weggebruikers en met name de kwetsbaren in onze gemeenschap zoals kinderen, mensen met een beperking en ouderen.   

En last but not least; het recent in elkaar slaan van een burger in de nabijheid van het station. Met name dit zorgt voor veel angst. Vragen zoals, zou dit mij ook kunnen gebeuren, wie deden het en waarom en waar was het bereikten ons. Dit soort geweld kan nooit goedgepraat worden en dient naar onze mening keihard te worden aangepakt. 

De VLP heeft regelmatig overleg met de Burgemeester over de objectieve en subjectieve veiligheid. Gesproken wordt over onder andere het ophangen van camera’s, meer politie op straat, inzet van BOA’s, pro-actief het gesprek aangaan door straatcoaches met jongeren, handhaving op basis van wet- en regelgeving. Als VLP zijn wij ferm voorstander van duidelijke maatregelen en consequent verbaliseren daar waar de veiligheid in het gedrang komt. 

We concluderen dat er in toenemende mate politie op straat is. Diverse keren is al verbaliserend opgetreden bij geconstateerde overlast. Ook de BOA’s en straatcoaches zijn beter zichtbaar en actief tot laat in de avond. Ook is zichtbaar dat partijen als woningstichting Nester en diverse ondernemers actief werken aan veiligheid door bijvoorbeeld het ophangen van camera’s bij gebouwen waar overlast wordt veroorzaakt.

Als VLP roepen wij burgers en ondernemers actief op om contact op te nemen met de politie indien u geconfronteerd wordt met onveilige situaties. U kunt hiervoor het algemene politienummer 0900-8844 bellen. Denk niet, dit lost niets op, er wordt toch niets mee gedaan! Iedere melding is er een en zorgt er voor dat probleemsituaties in beeld worden gebracht.

Tenslotte; We verzoeken u nadrukkelijk niet zelf voor politie te spelen en bijvoorbeeld beeldopnamen te maken. Dit kan zorgen voor situaties die we juist met z’n allen willen voorkomen. Meld onveilige situaties bij de politie. Samen met u doen ze er alles aan om onze gemeente een veilig thuis te maken voor iedereen.