Voedselbank in de gemeente Beesel

Voedselbank in de gemeente Beesel

Eindelijk is het zover. Op 8 januari 2023 heeft de VLP een brief gestuurd naar de gemeente met de vraag of de mogelijkheden voor de vestiging van een Voedselbank in de gemeente Beesel onderzocht konden worden. Dit werd voortvarend opgepakt door Wethouder Linda Nijssen hetgeen nu een definitief karakter krijgt met de opening van een dependance van de Voedselbank Midden-Limburg in gemeenschapshuis De Schakel op 11 september 2023.

Zoals al eerder via onze social media gemeld, maken meer dan 30 gezinnen uit onze gemeente gebruik van de voedselbank in Venlo. Nut en noodzaak van deze voorziening was meer dan duidelijk voor de VLP. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat vanaf 11 september 2023 iedere maandag de Voedselbank Midden-Limburg een uitgifte punt inricht in gemeenschapshuis De Schakel. Dit uitgiftepunt zal gerund worden door ondermeer plaatselijke vrijwilligers die actief zijn onder de paraplu van de Voedselbank Midden-Limburg.

Als VLP willen wij via dit artikel nadrukkelijk onze dank uitspreken richting de Voedselbank Midden-Limburg in het algemeen en haar voorzitter de heer Boereboom in het bijzonder. Zonder hun actieve opstelling en medewerking was de huidige realisatie van het uitgiftepunt niet mogelijk geweest.

Zoals al geschreven draait de Voedselbank met name op vrijwilligers. Wilt u actief bijdragen aan het welslagen van ons uitgiftepunt en een steun zijn voor uw medeburgers in nood meldt u dan aan via www.voedselbankmiddenlimburg.nl. Dit geldt ook voor plaatselijke ondernemers die producten willen aanbieden aan de Voedselbank Midden-Limburg. Meld u aan!

En dan misschien wel de belangrijkste oproep; Bent u of uw naasten in een situatie waarbij de financiële middelen niet toereikend zijn en denkt u in aanmerking te komen voor hulp vanuit de Voedselbank? Schroom dan niet om hier gebruik van te maken. Als VLP nodigen wij u uit contact op te nemen met de Voedselbank en het gesprek met hun aan te gaan. U kunt dit doen door het volgende nummer te bellen : 0475-336333. Hierna kiest u in het keuzemenu optie 1.

Als VLP wensen wij de Voedselbank Midden-Limburg, bestuur en vrijwilligers, donateurs maar met name de gezinnen die gebruik gaan maken van ons lokale uitgiftepunt het allerbeste toe. De noodzaak van de voedselbank is helaas een feit en we hopen dat de voedselbank op deze manier een bijdrage kan leveren voor onze inwoners. We gaan samen voor een zo maximaal mogelijke uitgangssituatie in onze eigen gemeente.