De gemeente Beesel. Een veilig thuis op vele vlakken.

De gemeente Beesel. Een veilig thuis op vele vlakken.

Je staat er vaak niet bij stil totdat je zelf geconfronteerd wordt met een noodsituatie die jezelf of een van je naasten raakt. 

Een ongeluk, een brand of een ander soort ongeval waarbij hulpdiensten nodig zijn. 

De VLP onderschrijft het belang van een eigen brandweerpost in onze gemeente. Nu en in de toekomst.

Aanvullend willen wij dat de mogelijkheden onderzocht worden voor een centraal gelegen ambulancepost die er voor zorgt dat de aanrijtijden voor onze gemeente aanzienlijk omlaag gebracht worden. Als VLP willen dit bespreekbaar maken bij de Veiligheidsregio.

Wij willen dat er geld wordt vrij gemaakt voor een 2e BOA zodat we beter in staat zijn om te handhaven op snelheidsovertredingen, milieudelicten en overlast. Maar dat is niet de enige rol die we zien voor onze Boa’s. Zichtbaarheid en preventie zijn minstens zo belangrijk zodat er samen met  burgers, bedrijven en verenigingen gewerkt kan worden aan een veilige leefomgeving.   

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site www.vlpbeesel.nl