Mantelzorgers bedankt

Mantelzorgers bedankt

Ieder jaar is het op 10 november de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet als bedankje voor de zorg die zij belangeloos leveren aan een partner, kind, ouder, broer os zus of iemand uit hun directe omgeving.


Ook de gemeente Beesel laat deze dag niet onopgemerkt voorbij gaan. Mantelzorgers worden als blijk van waardering middels een mooie attentie in de vorm van een bloeiende plant in het zonnetje gezet.


Als lokale partij spreken wij graag onze waardering uit voor alle inwoners die als mantelzorger actief zijn. Vaak onopgemerkt dragen ze een wezenlijk steentje bij aan een bloeiende gemeenschap. Een bijdrage die niet vergeten mag worden. Vandaar dat op deze dag, de spotlight op hun gericht staat. Wij danken u hier van harte voor.


Mantelzorger zijn vraagt wat van je en kan voor de nodige spanning zorgen. Soms is het vanzelfsprekend dat je het bent en de andere keer overkomt het je. Je kunt je heel alleen voelen in je wens er te zijn voor je naasten. Mocht je hulp nodig hebben weet dan dat er het Steunpunt Mantelzorg Beesel is. Via 077-2072168 of vera.jacobs@Beesel.nl kun je het steunpunt bereiken. Maak er gebruik van voordat het water je als mantelzorger aan de lippen staat.


Nogmaals een van harte gemeend woord van dank voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Door jullie inspanningen maken jullie het leven van velen een stuk draaglijker. Als VLP waarderen wij dit zeer.