VLP niet akkoord met voorgenomen OZB verhoging in 2022

VLP niet akkoord met voorgenomen OZB verhoging in 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beesel heeft de begroting 2022 inmiddels openbaar gemaakt met de uitspraak van Burgemeester Vostermans dat er financieel orde op zaken wordt gesteld en de aangekondigde lastenverhoging (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) alleszins acceptabel en noodzakelijk is.


Het is maar wat je acceptabel noemt. Een gemiddeld huishouden gaat dan jaarlijks € 751,10 aan gemeentelijke heffingen betalen, terwijl in 2021 nog € 647,00 werd betaald. Een stijging van € 104,10 of wel ruim 16% meer!


Voor de VLP is dit niet acceptabel en we zullen dan ook niet instemmen met het huidige voorstel van het college van B&W om een extra OZB verhoging van 7% door te voeren. Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van Beesel op 11 november aanstaande geven wij onze mening hierover.


Het kan niet zo zijn dat we financiële tekorten van de gemeente Beesel in 2021 gaan dichten over de rug van de inwoners door eenvoudigweg de gemeentelijke belastingen te verhogen.


Volgens de VLP zijn er andere mogelijkheden binnen de begroting die benut moeten worden om deze extra OZB verhoging te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van en bezuinigen op bepaalde uitgaven. Als je in een thuissituatie voor bepaalde uitgaven € 100,00 ter beschikking hebt, kun je ook geen € 200,00 uitgeven. Dan stel je bepaalde uitgaven uit en spaar je eerst.


Ook het pro-actief werken om subsidies op provinciaal, landelijk en europees nivo binnen te halen zal zeker bijdragen aan een betere financiële positie. In 2021 was in de begroting een bedrag van € 490.000 opgenomen als inkomsten aan subsidies en zogenaamde cofinanciering. Uiteindelijk zijn dit er € 615.000 geworden. Een mooi resultaat. Met verbazing zien we echter dat in de begroting 2022 geen enkele subsidie begroot is. Volgens het college uit voorzichtigheid en onder het mom van realistisch begroten. Wij zien echter graag een duidelijke taakstelling in de begroting waarbij bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie de taak krijgt om minimaal € 250.000 per jaar aan subsidies en cofinancieringen binnen te halen. Gezien de cijfers over 2021 toch geen onmogelijke taak, toch?


En zo zijn er waarschijnlijk nog meerdere zaken die aandacht behoeven waardoor een extra verhoging van de OZB met 7% overbodig zal zijn.


De VLP zal zeker haar stem laten horen tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november.