Uitstel herstel Rijksweg onacceptabel voor VLP

Uitstel herstel Rijksweg onacceptabel voor VLP

Zoals algemeen bekend is er een grote verzakking ontstaan op de Rijksweg ter hoogte van de Schellekensbeek toen de hoogwatergolf in juli 2021 door de gemeente Beesel trok. Mocht u denken dat de reparatie van de weg gelet op het algemeen belang prioriteit zou hebben, dan komt u bedrogen uit.

Inmiddels zijn we 2 maanden verder en zijn er provisorische voorzieningen getroffen om de zaak te stutten, zijn er stoplichten geplaatst om het verkeer te regelen en voorzieningen getroffen voor de naastgelegen woning. En daar blijft het voorlopig bij. De verzakking ligt op het grondgebied van de Gemeente Venlo en de verantwoordelijkheid van de reparatie ligt bij deze gemeente en het Waterschap. Dit in verband met de onderliggende Schellekensbeek. Uit betrouwbare bronnen heeft de VLP vernomen dat herstel van de Rijksweg geen prioriteit heeft. Er zijn belangrijkere zaken onderhanden geven betrokken partijen aan. Voor de VLP is dit onacceptabel.

De voorgenomen volledige afsluiting van alle toegangswegen vanuit Venlo richting Reuver in verband met de herstelwerkzaamheden op de A73 heeft nogmaals pijnlijk duidelijk gemaakt dat de Rijksweg van essentieel belang is voor de Gemeente Beesel. Adequaat optreden van wethouder Roelofs naar aanleiding van diverse signalen uit de gemeenschap hebben er wat betreft de afsluiting voor gezorgd dat richting Venlo toch van de Rijksweg gebruikt gemaakt kan worden en richting Reuver van de A73.

Als VLP roepen wij de wethouder op nogmaals het gesprek aan te gaan met de Gemeente Venlo en het Waterschap en aan te dringen op een spoedig herstel van de Rijksweg. Het kan niet zo zijn dat we hier tot 2022 op moeten wachten.