VLP actief tijdens Maas Cleanup gemeente Beesel

VLP actief tijdens Maas Cleanup gemeente Beesel

De overstromingen in juli 2021 hebben er voor gezorgd dat er grote hoeveelheden afval achter bleven toen de Maas zich terug trok in haar bedding. Vele initiatieven zijn ontplooid om dit afval te verwijderen. Een van deze initiatieven is de Maas Cleanup. Op 14 augustus en 18 september hebben duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om de Maas en haar zijrivieren 1 dag plasticvrij te maken.

Als lokale partij voelt de VLP zich uiteraard betrokken bij deze initiatieven die de leefomgeving verbeteren en dragen wij graag ons steentje bij. Op 18 september hebben diverse leden van de VLP meegeholpen om de maasoever in de gemeente Beesel schoon te maken. Vele zakken met plastic en andersoortig afval waren de opbrengst van uren werk.

De VLP dankt de organisatie voor het ter beschikking stellen van materiaal en uiteraard ook al de andere vrijwilligers die in hun vrije tijd ons stukje maasoever weer mooier hebben gemaakt.