Hans van Tegelen, raadslid namens de VLP in de gemeente Beesel stopt

Hans van Tegelen, raadslid namens de VLP in de gemeente Beesel stopt

Hans van Tegelen die in 2002 aantrad als raadslid namens de VLP heeft besloten te stoppen. Met zijn bijna 20 jaar raadslidschap mag Hans van Tegelen met recht de nestor van de huidige raad genoemd worden. Hans heeft in de afgelopen jaren nadrukkelijk de kernwaarden van de VLP uitgedragen waarbij de belangen van de inwoners, verenigingen en bedrijven in de gemeente Beesel altijd bij hem op de 1e plaats stonden.

In de afgelopen jaren heeft Hans van Tegelenstructureel aan diverse lokale en regionale overlegstructuren deelgenomen en was hij door zijn jarenlange ervaring en dossierkennis voor velen een gewaardeerdaanspreekpunt. Wij danken Hans voor zijn gedrevenheid en inzet, zijn doortastendheid en voor de collegialiteit die we hebben mogen ervaren. Hans neemt geen afscheid van de VLP. Hij heeft nadrukkelijk aangegeven zijn kennis en kunde op een ander vlak voor de VLP te willen inzetten. Hans neemt officieel afscheid tijdens de raadsvergadering van 11 oktober aanstaande.

Hans heeft begin 2021 de VLP al aangegeven dat dit zijn laatste jaar als raadslid zou zijn. Dit gaf de VLP de gelegenheid om op zoek te gaan naar een opvolger en die is gevonden in de persoon van Jan Hendriks. Jan Hendriks is geen onbekende in de gemeenteraad van Beesel. Jan Hendriks is van 1998 tot 2010 raadslid namens de VLP geweest. Met Jan Hendriks heeft de VLP een waardige opvolger van Hans van Tegelen bereid gevonden terug te keren in de politieke arena. De ledenvergadering van de VLP heeft tijdens de vergadering van 5 augustus ingestemd met de voordracht van Jan Hendriks als beoogd raadslid namens de VLP.

Het is nu aan de gemeenteraad van de gemeente Beesel om in te stemmen met de voordracht van Jan Hendriks, namens de VLP, als raadslid. De VLP heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad akkoord gaat met deze voordracht en wenst Jan Hendriks alvast heel veel succes in zijn nieuwe functie als raadslid in onze mooie gemeente Beesel.

Bestuur VLP