Debbie Heesakkers, wethouder namens de VLP in de gemeente Beesel  stopt

Debbie Heesakkers, wethouder namens de VLP in de gemeente Beesel stopt

Debbie Heesakkers, die 5 jaar geleden als wethouder aantrad als opvolgster van Jan Smolenaars, gaat vanaf 01.10.2021aan de slag bij de Woningcoöperatie Woonwenz. Zij krijgt daar de functie van programmamanager Herstructurering. Een mooi vervolg op 5 jaren wethouderschap in de gemeente Beesel waarin Debbie Heesakkers verantwoordelijk was voor de portefeuilles Recreatie en Toerisme, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet, Integrale aanpak wijken, Vergunning- verlening Toezicht Handhaving, Economische Zaken en Bedrijven, Grondexploitatie en Grond & Pachtzaken.

De VLP wenst haar veel succes en dankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Het vertrek van Debbie Heesakkers als wethouder betekende dat de VLP op korte termijn op zoek moest naar een vervang(st)er, voor de resterende periode tot de verkiezingen in maart 2022. Na een korte, intensieve periode heeft het bestuur een vervanger gevonden en deze voorgedragen aan de leden. Met deze voordracht is door de leden op 5 augustus 2021 ingestemd.

De VLP heeft de heer Luc Drost bereid gevonden om namens de VLP de komende periode de positie van wethouder in te vullen, als vervanger van Debbie Heesakkers. Luc Drost is geen onbekende in de gemeente Beesel. Vanaf november 2013 was hij werkzaam als projectleider Oppe Brik tot aan 1 januari 2021. In die periode van ruim 7 jaar was hij verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die er voor hebben gezorgd dat het voormalige industrieterrein werd getransformeerd naar een groene woonwijk en huisvesting voorhet Voortgezet Onderwijs in de gerestaureerde Greswarenfabriek. In het verlengde hiervan was hij ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen “herontwikkeling Parklaan” en “herontwikkeling woonwerkkavels Oppe Brik”.

In de afgelopen 7 jaren heeft Luc Drost al kennis gemaakt met onze gemeente, inwoners, bestuurders, ambtenaren en raadsleden. De gemeente Beesel is voor hem een bekend werkterrein. Luc Drost heeft veel kennis en een ruime ervaring op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, in de breedste zin van het woord. Hij heeft verschillende bestuurlijk ondersteunende functies bekleed en ervaring als raadslid in de gemeente Beuningen (2002 – 2006).

Wij als VLP hebben er alle vertrouwen in dat Luc onze belangen en die van de gemeente Beesel met groot enthousiasme gaat behartigen. Bijkomend voordeel met zijn benoeming is het feit dat hij in 2022, als er een nieuwe coalitie is geformeerd, geen aanspraak op de wachtgeldregeling gaat maken en dus de gemeente Beesel geen extra geld gaat kosten. De ledenvergadering van de VLP heeft tijdens de vergadering van 5 augustus ingestemd met de voordracht van Luc Drost als beoogd wethouder namens de VLP.

Het is nu aan de gemeenteraad van de gemeente Beesel om in te stemmen met de voordracht van Luc Drost, namens de VLP, als wethouder. De VLP heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad akkoord gaat met deze voordracht en wenst Luc Drost alvast heel veel succes in zijn nieuwe functie als wethouder in onze mooie gemeente Beesel.

Bestuur VLP.