Met vereende krachten

Met vereende krachten

De VLP wil graag iedereen van harte bedanken die de afgelopen weken in touw is geweest om er voor te zorgen dat de situatie tijdens de hoogwater catastrofe niet uit de hand liep.
Als gemeente Beesel hebben we al vaker te maken gehad met hoog water. Rijkel, stukken van Beesel en een enkel huis in Reuver, ze hebben allemaal al een keer het water bij of in het huis gehad. Toch was het de afgelopen weken anders. Gigantische hoeveelheden neerslag zorgden er voor dat het waterpeil in de Maas en diverse beken in sneltreinvaart steeg. De gevolgen waren desastreus. Beelden van ondergelopen straten, snelstromende en overvolle beken en verwoestingen van ongekende omvang, wie heeft ze niet gezien.
Ook in onze gemeente werd het peil van de Maas nauwlettend in de gaten gehouden. De stijging van het water zorgde met name in het kerkdorp Beesel voor de nodige spanningen. Zou de dijk in ouddorp hoog genoeg zijn? Waren alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Moest er nog iets extra’s gedaan worden om te voorkomen dat delen van het kerkdorp Beesel zouden onderlopen.
En dat zijn de momenten waarop een gemeenschap op haar best is. Wanneer je je echte vrienden leert kennen, de professionele hulpverlener hand in hand met vrijwilligers aan de slag gaat, landgrenzen vervagen en er een gezamelijke inspanning wordt geleverd. Als VLP willen we nogmaals onze dank daar voor uitspreken.