VLP stemt tegen het Herstelplan Sociaal Domein

VLP stemt tegen het Herstelplan Sociaal Domein

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat is naar de mening van de VLP het geval bij het op 13 juni 2021 door wethouder Jacobs gepresenteerde Herstelplan Sociaal domein.

In eerdere publicaties spraken wij de afgelopen jaren onze zorgen uit over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein in de gemeente Beesel. Uitgaven die de pan uit rezen, onvoldoende interne controles, gebrek aan sturing en een wethouder die niet ingreep. Factoren die zorgden voor een miljoenenverlies in 2020 en 2021.

De tekorten in 2020 en 2021 hebben er voor gezorgd dat er maatregelen getroffen werden door het college van Burgemeester en Wethouders. Ad hoc maatregelen die burgers en zorginstellingen acuut in verdere problemen brachten door het stopzetten van beschikkingen, ambtenaren die niet meer bereikbaar waren en een financiële “opbrengst” die onduidelijk was.

Op 13 juni 2021 is een, in de ogen van de VLP tijdelijk, herstelplan gepubliceerd. Een plan dat gedeeltelijk gebouwd is op drijfzand bestaande uit mogelijke toekomstige uitkeringen van de rijksoverheid, het invoeren van een inkomensafhankelijke toets die in strijd is met huidige wet- en regelgeving en het maximeren van zorg voor de zwaksten in onze gemeenschap.

Als kers op de taart, lees mosterd na de maaltijd, staat er op de raadsagenda van juli 2021 als agendapunt “Visie sociaal Domein”. Er wordt dus op 13 juni 2021 een herstelplan aangeboden zonder onderliggend, door de raad geaccordeerde visie en kaders. Onbegrijpelijk voor de VLP. Als VLP riepen wij op het herstelplan van de agenda te halen en eerst het visiedocument te behandelen. Tot onze verbazing gingen de overige fracties, en met name het CDA die al eerder had aangegeven dat beleid en kaders leidend zouden moeten zijn, hier niet in mee. Sterker nog, de overige fracties gingen allen akkoord met het herstelplan waar de VLP als enige tegen stemde. De toekomst zal leren wie hier juist gehandeld heeft.