Zwembad de Bercken kan het ondiepe bad vervangen

Zwembad de Bercken kan het ondiepe bad vervangen

Eind 2020 was er de nodige commotie naar aanleiding van vragen die door de VLP waren gesteld met betrekking tot de bruikleenovereenkomst met Zwembad de Bercken. In een eerder artikel op deze site gaven wij een nadere toelichting. Ook in de begrotingsbehandelingen 2021 hebben wij aandacht voor het zwembad gevraagd.


Inmiddels zijn we maanden verder en is er veel gebeurd. Een scheur in het ondiepe bad heeft zaken in een stroomversnelling gebracht. Vragen betreffende de vervanging/reparatie van het bad, de benodigde financiering en de algemene toekomst van het zwembad zorgden er voor dat de VLP in gesprek ging met het bestuur van Stichting “Zwembad de Bercken”. Dit was een constructieve dialoog. Duidelijk werd dat reparatie geen optie was.


Op 8 maart 2021 stond de vervanging en financiering van het ondiepe bad op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering werd door de VLP een motie ingediend. Als VLP vinden we het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar het heden maar ook naar de toekomst. Daarom de motie, waarin we het college oproepen om samen met het bestuur van Stichting “Zwembad de Bercken” een toekomstvisie te maken zodat het zwembad ook in de verre toekomst een toegankelijke en attractieve locatie voor onze burgers blijft.


De door de VLP ingediende motie werd niet aangenomen. Er was onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad om het college deze opdracht te geven. Dit ondanks het feit dat onze motie op goedkeuring van het bestuur van Stichting “Zwembad de Bercken” kon rekenen. In onze ogen een gemiste kans. We zijn dan ook blij om te horen dat het stichting bestuur zelf het gesprek met het college aan gaat om op die manier te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie.


Het raadsvoorstel betreffende de financiering werd overigens unaniem aangenomen. Voor de vervanging van het ondiepe bad is € 249.000,– nodig waarvan de stichting zelf € 50.000,– financiert. De gemeenteraad ging hiermee akkoord en de vrijwilligers kunnen aan de slag. Reden voor de VLP om de vele vrijwilligers een traktatie te brengen als ondersteuning van hun zeer gewaardeerde inzet.