Veel vragen over huisvesting Basisschool het Spick

Veel vragen over huisvesting Basisschool het Spick

De huidige huisvesting van basisschool het Spick in het kerkdorp Beesel is dringend aan verbetering toe. Over nut en noodzaak zijn alle partijen waaronder de VLP het eens. In welke vorm en waar is echter onduidelijk en roept veel vragen op bij alle partijen.

Het college organiseerde daarom in december 2020 een werkvergadering over rollen en verantwoordelijkheden bij de verschillende vormen van samenwerking (inclusief bestaande kaders) en over Basisschool het Spick (de scenario’s in samenhang met andere voorzieningen en wonen). Tijdens deze werkvergadering hebben de scholenkoepel Kerobei en de projectgroep Blie in Beesel Drakedörp hun plannen nader toegelicht. 

Daar waar Kerobei en het kernoverleg kozen voor een variant bij de kerk die ten koste zou gaan van diverse historische elementen koos De Beeselse Lijst in een later stadium voor nieuwbouw in de buurt van de sporthal. Beide voorstellen zorgden voor veel reuring in het kerkdorp hetgeen met name af te leiden was uit het grote aantal ingezonden brieven betreffende dit onderwerp.

De VLP is van mening dat beide voorstellen voor de muziek uitlopen. Er zijn in totaal 5 varianten benoemd. 1 variant gaat over renovatie en de andere 4 varianten over nieuwbouw. De VLP heeft reeds diverse keren richting het college aangegeven te weinig informatie te hebben om een weloverwogen keus te maken. We missen een concrete financiële uitwerking van alle 5 de scenario’s, hoe financiering gaat plaats vinden, wie wat betaald en de overige voor- en nadelen van de diverse varianten voor het kerkdorp Beesel.

Daarom heeft de VLP het college nogmaals opgeroepen om een werkvergadering te organiseren voor de gehele gemeenteraad waarbij alle opties op tafel komen te liggen en er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.