Geen hoogbouw op voormalige locatie Rustoord

Geen hoogbouw op voormalige locatie Rustoord

Nog even en dan gaan de laatste markante witte huisjes op de locatie Rustoord tegen de vlakte.

De afgelopen jaren zijn al diverse huisjes gesloopt. Parkeerplaatsen, een seniorencomplex en de nieuwbouw van PSW kwamen er voor in de plaats.

Wat resteerde waren de huisnummer 1 tot en met 20 die als tijdelijke woonruimte verhuurd werden. Verouderd, niet meer van deze tijd en langzaam maar zeker aan het verpauperen.

De VLP is blij dat eindelijk actie ondernomen wordt en tot sloop van deze huisjes wordt overgegaan en in het verlengde hiervan nieuwbouw wordt gerealiseerd door woningbouwvereniging Nester.

Woningcorporatie Nester heeft in haar berichtgeving aangegeven voornemens te zijn om minstens 20 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen op deze locatie. Een plan dat we van harte omarmen.

De vraag naar sociale huurwoningen in onze gemeente is groot en het aanbod is gering.

 Als VLP willen wij hierbij wel een kanttekening plaatsen. In dit gebied zijn al veel gebouwen aanwezig die een massieve uitstraling hebben. Denk hierbij aan de wijk Bosdael, het seniorencomplex met de toepasselijke plaatselijke bijnaam “het Vaticaan”,  de nieuwbouw van PSW en ook de toekomstige woningbouw op de locatie  Broekhin aan de Parklaan. 

Reden voor de VLP om tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november 2020 een motie in te dienen waarbij wij oproepen hier nadrukkelijk rekening mee te houden en het gesprek aan te gaan met de woningcorporatie. Nog meer hoogbouw of een massief complex draagt in onze ogen niet bij aan een fijn woongevoel, is in potentie onveilig en vormt geen mooie overgang naar de omliggende laagbouw.

Onze bezorgdheid werd onderschreven door een meerderheid in de raad en is aangenomen. Als VLP zijn we benieuwd naar de uitkomst van het gesprek dat de portefeuillehouder naar aanleiding van de aangenomen motie met de woningcorporatie zal aangaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte