Succes gewenst Lon, Monika en Jac

Succes gewenst Lon, Monika en Jac

In onze vereniging zijn op maandagavond 14 december, in de raadsvergadering, een ‘aantal stoelen gewisseld’.

Jac Heijnen heeft zijn zetel vrij gemaakt voor Lon Smeets, zodat Lon in ieder geval tot de komende gemeenteraadverkiezingen, in maart 2022, in de VLP fractie mee kan draaien.
We wensen Lon veel wijsheid en succes met zijn werk in de fractie.

Monika van Mosseveld heeft de vrijgekomen plaats van Lon als fractie vertegenwoordiger ingenomen. Het is goed dat er nieuwe leden, zoals Monika, mee willen denken en het VLP gedachtegoed willen uitdragen in onze gemeente. We wensen haar veel plezier en succes als fractie vertegenwoordiger.

Jac willen we bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging, in het bijzonder voor zijn tijd in de fractie. Jac heeft ruim 11 jaar voor de VLP in de fractie gezeten waarvan hij een aantal jaren de voorzittershamer in de hand heeft gehad.
We kennen Jac als een enthousiaste, gedreven, betrokken VLP collega en hopen dat we, nu hij tot het bestuur toegetreden is, nog geruime tijd van zijn inzet, kennis en kunde mogen profiteren als voorzitter van onze vereniging.

Jac, Lon en Monika: heel veel succes gewenst!