Open einde regeling Sociaal Domein ten einde

Open einde regeling Sociaal Domein ten einde

Iedere gemeente, onderneming, vereniging, gezin kent de spanning die een begroting met de bijbehorende budgetten met zich mee brengt. Je wilt iets bereiken voor een bepaald bedrag en met een duidelijke doelstelling. Dat vergt discipline, kennis en kunde, vakmanschap.

Hoe anders is het als je een begroting hebt waarbij altijd op de achtergrond een open einde reserve aanwezig is. Een pot geld die iedere overschrijding opvangt en in principe jaarlijks automatisch weer bijgevuld wordt. Een pot geld die je niet uitdaagt om je grenzen te verleggen, anders na te denken over de uitdagingen en doelstellingen die je moet en/of wilt realiseren, die je noodzaakt binnen je budget te blijven.

Binnen het sociaal domein van de gemeente Beesel was tot voor kort zo’n open einde regeling aanwezig. 1,3 miljoen euro stond klaar om iedere overschrijding van de begroting weg te werken. Een begroting waar in 2021 meer dan de helft van de begroting van 34 miljoen was ingeruimd voor de onderdelen van het sociaal domein, te weten Jeugdzorg, WMO en Arbeidsparticipatie.

Als VLP waren we al jaren een tegenstander van deze open einde regeling. De regeling zorgt namelijk voor een soort gelatenheid. Immers, wat er ook gebeurd, de rekening kan worden betaald uit begroting en reserve. Het ontbreken van een overkoepelde visie, interne kruisbestuiving, de rechterhand die niet wist wat de linkerhand aan doen was, voor de VLP het sociaal domein ten voeten uit.

Actie was vereist en is er gekomen. In de raadsvergadering van 12 november 2020 heeft de VLP een motie ingediend waarin opgeroepen werd de open einde regeling te beëindigen, te acteren binnen het aanwezige budget, te komen tot een kosten/baten analyse per beleidsveld binnen het sociaal domein en, last but not least, te komen tot een overkoepelende visie voor alle beleidsterreinen.

Als VLP zijn we verheugd dat een meerderheid van de gemeenteraad onze motie onderschreef en deze aangenomen is. Laat het duidelijk zijn, de VLP is van mening dat onze burgers recht hebben op goede en betaalbare zorg. Daar wordt niet aan getornd. Wel aan de vrijblijvendheid van de financiële verantwoording die tot 12 november 2020 veroorzaakt werd door de open einde regeling.