Zwembad “De Bercken”, een parel binnen onze gemeente

Zwembad “De Bercken”, een parel binnen onze gemeente

Jong en oud maakt al vele jaren gebruik van dit prachtige openluchtbad in de bossen van de kern Reuver. Al 25 jaar wordt het beheer en de exploitatie van het zwembad verricht door de Stichting “Zwembad de Bercken”. Een stichting die drijft op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. De VLP is trots op de betrokkenheid en burgerzin die hier getoond wordt.

In de begrotingsbehandeling 2021 werd door de VLP een motie ingediend betreffende het zwembad die door verschillende partijen verkeerd werd geïnterpreteerd. Een korte uitleg; Het zwembad en de omliggende gronden zijn eigendom van de Gemeente Beesel. De stichting Zwembad De Bercken heeft het zwembad in bruikleen van de Gemeente Beesel. Dit wordt formeel geregeld in een gebruikersovereenkomst. Per 01.01.2021 vervalt de overeenkomst en het voorstel was/is om de overeenkomst weer met 5 jaar te verlengen. De VLP diende een motie in om deze periode te verkorten naar 2 jaar. Waarom?

De VLP wilde het moment van verlenging gebruiken om als gemeenteraad het gesprek aan te gaan met de Stichting. Niet omdat we twijfelen aan de Stichting, de vrijwilligers of nut en noodzaak van het zwembad. Nee, we willen samen met de Stichting kijken naar de toekomst. Hoe staat het met de technische installatie, de inrichting van het gebied, de ontwikkeling betreffende de aantallen vrijwilligers, wet- en regelgeving en ga zo maar door. Een brede discussie dus over het zwembad met de mensen die het al 25 jaar met hart en ziel runnen.

Tijdens de vergadering hebben wij nogmaals onze insteek uitgelegd aan de gemeenteraad en zijn we tot een aangepast voorstel gekomen. Verleng de huidige overeenkomst met een half jaar en plan in dat half jaar het gevraagde overleg met de gemeenteraad in. Op basis van de uitkomst hiervan kan dan alsnog besloten worden om de overeenkomst te verlengen voor de gevraagde 5 jaar. Het college omarmde ons voorstel en kijkt momenteel naar de mogelijkheden voor tijdelijke verlenging. De VLP kijkt uit naar een constructief en inspirerend gesprek met het bestuur van Stichting Zwembad de Bercken.