Woningbouw aan de Heyackerstraat

Woningbouw aan de Heyackerstraat

De roep om woonruimte in de gemeente Beesel klinkt de laatste jaren luid en duidelijk. Koop- en huurwoningen in alle prijsklassen zijn gevraagd. Woningen voor jongeren, kleine en grote gezinnen, doorstromers of senioren, er is meer vraag dan aanbod.

De VLP is blij met de ontwikkelingen in dit verband in de kernen Reuver en Offenbeek waar volop gebouwd wordt of gebouwd gaat worden. De VLP realiseerde zich echter dat deze ontwikkeling niet te zien was in de kern Beesel. Tijd dus om in actie te komen.

In de Algemene Beschouwingen voor de begroting 2021 diende de VLP een motie in die oproept om over te gaan tot woningbouw op de gronden die de gemeente in eigendom heeft aan de Heyackerstraat. Een groot perceel waar relatief gemakkelijk en snel een aanvang gemaakt kan worden met de bouw van koopwoningen in diverse prijsklassen. Koopwoningen die moeten voldoen aan de voorwaarden “levensloopbestendig”, “Starters” en “”Betaalbaar”.

De motie van de VLP kon op brede steun van de overige fracties rekenen en werd unaniem aangenomen. Wij zijn daar zeer verheugd over. Naar aanleiding van de motie is er in een later stadium contact geweest tussen het kernoverleg “Beesel en haar toekomst” en de VLP. Er is gesproken over de locatie Heyackerstraat, de actuele vraag naar koop- en huurwoningen in het kerkdorp Beesel en de wederzijdse rol,  inspanning en verwachting. Een interessante gedachtewisseling die roept om een vervolg.

De VLP onderschrijft de noodzaak om in het kerkdorp Beesel  te bouwen. Een rol die opgepakt kan worden door de woningbouwvereniging, particuliere investeerders en de gemeente. Met  de VLP motie als basis kan de gemeente haar rol verder invullen. Als VLP wachten we met spanning de voorstellen van het college betreffende deze locatie af.