Kleine gemeenten kind van de rekening

Kleine gemeenten kind van de rekening

Een klap in het gezicht van een kleine 80 gemeenten met in totaal meer dan 1.1 miljoen inwoners. Dat is de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds en de korting die in het verschiet ligt voor deze zelfstandige en krachtige kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

Reden genoeg voor de VLP om in actie te komen. In een gesprek met burgemeester Vostermans hebben wij op dinsdag 23 juni ons plan gelanceerd om te komen tot een landelijk overleg van de kleine gemeenten. Samen staan we sterk, zijn we gewoon anders en hebben we een schaalgrootte die een vuist kan maken richting landelijke politiek. We zijn blij dat ons plan omarmd werd en dat de eerste interne acties zijn uitgezet.

We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang en de bereikte resultaten.