Armoede, vaak onzichtbaar maar altijd ingrijpend

Armoede, vaak onzichtbaar maar altijd ingrijpend

De rekenkamer van de gemeente Beesel heeft een onderzoek gedaan naar het armoedebeleid binnen de gemeente Beesel genaamd “Armoede in Beesel, Armoedebeleid en stille armoede”. Een onderzoek dat bevestigde dat nieuw beleid noodzakelijk was en aanbevelingen hiervoor gaf.

Mede op basis van het onderzoek is op maandag 2 juni 2020 een voorstel in de gemeenteraad gekomen genaamd “Meedoen naar vermogen”.

Als Gemeente Beesel gaan we mensen en middelen inzetten om armoede en schulden te voorkomen. We willen zelfredzaamheid en participatie stimuleren. Als VLP ondersteunen wij dit van harte en hopen we dat met name de mensen bereikt worden die normaliter niet aan de bel trekken. Het nieuwe beleid is laagdrempelig. Iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar financiële situatie komt in aanmerking voor ondersteuning. Ondersteuning die, afhankelijk van de situatie, kan bestaan uit financiële steun maar ook uit advies en begeleiding.

Als VLP hebben wij een kanttekening bij het nieuwe armoedebeleid. Het is een open einde regeling. Er is geen plafond benoemd voor wat betreft de gemeentelijke financiën die ter beschikking staan om het armoedebeleid vorm te geven. Begrijp ons goed, we zijn zeer tevreden met het voorliggende armoede beleid, maar we weten ook dat er vele andere zaken zijn die onze financiële aandacht vragen. Daarom stellen wij als VLP in principe altijd vragen bij nut en noodzaak van regelingen/beleid met een financieel open einde. In dat kader is het jammer dat een door de VLP gesteunde motie, met daarin een oproep tot een tussentijdse evaluatie eind 2021 naar effectiviteit en doelmatigheid, niet op een meerderheid in de raad kon rekenen.