Kern Reuver, veel stenen, weinig beleving

Kern Reuver, veel stenen, weinig beleving

Ruim twee jaar geleden werd door de gemeenteraad het Plan van Aanpak Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vastgesteld. Insteek van dit plan was om aan de slag te gaan met de winkel leegstand in de hele gemeente, het vergroten van de uitstralings/aantrekkingskracht van het centrum van Reuver en last but not least te komen tot voldoende winkelvoorzieningen in de kernen Offenbeek en Beesel.

In 2019 is input opgehaald tijdens 3 Dorpsconferenties, 2 extra sessies voor de kern Reuver, bij de Kopgroep, de jongeren en bij de ambtelijke deskudigen. Alle input zorgde voor een schetsontwerp voor de kern Reuver dat in december 2019 is behandeld door de gemeenteraad.

De wensen waren duidelijk. De beleving moest toenemen. De Rijksweg moest autoluw gemaakt worden, er moet groen komen op de markt en belevingselementen zoals een kiosk, fontein en zitelementen. Maar ook een verbinding naar het Kloosterpark, meer evenementen passende bij de nieuwe inrichting, terrassen en ontmoetingsplekken.

Een prachtige uitdaging waar we als VLP graag gehoor aan geven. Geen feestmarkt maar een markt die een feest is.

Grote vraag is wat we doen met de verkeersstromen door het centrum. Als VLP hebben we kennis genomen van de mogelijke varianten in het raadsvoorstel. Die waren onder andere handhaving van de huidige situatie met verlaging van de toegestane snelheid naar 15km per uur op de Rijksweg, het omdraaien van de eenrichtingsverkeer op de Pastoor Vranckenlaan, het afsluiten van het centrum tussen Stationsstraat en Pastoor Vranckenlaan en als laatste variant het afsluiten/verkeersluw maken van de straten rondom de markt waarbij alles via de Wilhelminastraat zou worden afgewikkeld.  Ingrijpende varianten die nog nooit daadwerkelijk uitgevoerd waren.

Als VLP hebben we ons sterk gemaakt voor een proefopstelling gedurende een langere periode. Een proefopstelling is ingrijpend maar biedt wel de ruimte om bij te sturen en/of volledig af te wijken van een definitief besluit. Dit in tegenstelling tot het daadwerkelijk aannemen van een van de varianten. Na uitgebreid overleg hebben de gezamenlijke fracties het college opdracht gegeven tot het maken van een proefopstelling voor de duur van 3 maanden.  Als VLP zijn we hier zeer verheugd mee.

Maar wat gaat er gebeuren, voor welke proefopstelling hebben we als raad gekozen? De Rijksweg wordt eenrichtingsverkeer vanuit de richting Roermond vanaf de kruising Stationsstraat Rijksweg Raadhuisplein tot aan het punt waar de Pastoor Vranckenlaan ontsluit op de Rijksweg. Vanuit de richting Venlo gaat het verkeer rijden via de Pastoor Vranckenlaan en het Raadhuisplein. Het eenrichtingsverkeer op de Pastoor Vranckenlaan tussen Rijksweg en Karel Doormanlaan wordt omgekeerd.  De Rijksweg wordt tussen de rotonde van de Klok en de rotonde ten noorden van de kern Reuver afgesloten voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.

De VLP realiseert zich dat het een ingrijpende wijziging is van de verkeersstromen. Veiligheid van alle verkeersdeelnemers heeft onze hoogste prioriteit. Verder worden er objectieve en subjectieve metingen gehouden bij aanvang, tijdens en bij het einde van de proefopstelling. Mochten er ernstige of onoverkomelijke omstandigheden in het verkeer ontstaan dan wordt de proefopstelling voortijdig beëindigd. Afhankelijk van de eindevaluatie wordt de proefopstelling definitief of kiezen we als gemeenteraad voor de eerder genoemde variant waarbij de snelheid op de rijksweg wordt terug gebracht naar 15km per uur. 

We hebben er het volste vertrouwen in dat de inspanningen die we nu leveren m.b.t. de verkeersstromen de opmaat zullen zijn om te komen tot een herinrichting van de kern Reuver waar we als hele gemeente trots op kunnen zijn. Een herinrichting die recht doet aan de wensen inzake het terugdringen van de winkelleegstand, het vergroten van de beleving en uitstraling en die een wezenlijke bijdrage zal gaan gaat leveren  aan de leefbaarheid in deze kern..