Offenbek det blief Offenbek

Offenbek det blief Offenbek

De gemeente Beesel bestaat uit 3 kernen met een eigen identiteit. De afgelopen jaren is werk gemaakt van het verfraaien van de kern van het kerkdorp Beesel. Iedere bezoeker kan zien dat er een mooi aangekleed centrum ligt met fraaie panden en bijbehorende horeca waar het goed vertoeven is.

Op de agenda voor de raadsvergadering van 16 december stond het raadsvoorstel “Vaststellen beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen van Uitvoeringsprogramma toekomstbestendige Centra gemeente Beesel””. Een hele mond vol en voor de VLP vanaf het begin een bron van onduidelijkheid. Was het nu een beleidsvisie gekoppeld aan een centrumplan of omgekeerd? Om in spreekwoorden en gezegden te blijven, vlees noch vis.

De VLP drong vanaf het begin aan op splitsing van dit raadsvoorstel. Tijdens de extra ingelaste opiniërende raadsvergadering werd dit breed gesteund door andere fracties en reageerde wethouder Heesakkers adequaat door toe te zeggen het voorstel te splitsen in enerzijds het “Schetsontwerp kern Reuver” en anderzijds de “Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel”.

De aandachtige lezer heeft inmiddels gezien dat tot nu toe alleen  de kerkdorpen Beesel en Reuver genoemd worden. Maar we hebben toch 3 kerkdorpen? Waar is Offenbeek gebleven? Dit was ook het Kernoverleg Offenbeek opgevallen. Het Kernoverleg was een van de partners waarmee is gesproken in de aanloop naar het oorspronkelijke raadsvoorstel maar zag haar inbreng niet terug in het voorliggende stuk. Reden voor hun om in te spreken tijdens de commissie vergadering van 2 december en een gesprek te initiëren met de 4 fractievoorzitters op 4 december.

De splitsing van het oorspronkelijke raadsvoorstel zorgde niet voor opluchting bij het Kernoverleg. Het kerkdorp Offenbeek werd nog steeds niet genoemd, de kern Reuver zou aangepakt worden en ja, er lag een beleidsvisie, maar daarin werd niets gezegd over de leefbaarheid en verfraaiing van de kern Offenbeek. Dit was ook de VLP opgevallen. Een gemiste kans in onze ogen zeker als je weet dat er in 2021 werkzaamheden verricht gaan worden aan de waterleiding in de kern Offenbeek. Wat is er mooier dan werk met werk maken.

De VLP heeft tijdens de behandeling van de “Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel” op 16 december 2019 een amendement (wijziging op het raadsvoorstel) ingediend waarin we oproepen in de 1e helft van 2020 in samenwerking met het Kernoverleg Offenbeek aan de slag te gaan met een visie toekomst bestendig Offenbeek. In de 2e helft van 2020 gevolgd door een schetsontwerp centrum en voorstel voor uitwerking. En dit alles in combinatie met de werkzaamheden aan de waterleiding. De fractie van SV had een amendement voorbereid met een soortgelijke strekking. Reden voor de VLP om het overleg aan te gaan hetgeen resulteerde in een gezamenlijk amendement van VLP en SV dat tijdens de raadsvergadering met algehele stemmen werd aangenomen.

Als VLP zijn we zeer verheugd dat onze inspanningen vruchten hebben afgeworpen en willen wij het kernoverleg Offenbeek nadrukkelijk complimenteren. Mede door hun inspanningen ligt er nu een stuk dat er voor zorgt dat er in 2020/2021 daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de leefbaarheid en verfraaiing van het kerkdorp Offenbeek.