DAAR ZIT MUZIEK IN

DAAR ZIT MUZIEK IN

Begonnen als een kleine muziekschool met studio, is The rockstation in 7 jaar tijd inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in onze gemeente op het gebied van muziek- en cultuureducatie, talentontwikkeling, locatie voor dans, theater, dagbesteding voor mensen met een beperking met muziek als middel (Spoor-10). Een ontwikkeling die volledig met eigen middelen is gefinancierd.

De VLP heeft tijdens gesprekken met The Rockstation een duidelijk beeld gekregen van de meerwaarde van deze stichting. Muziekles aan 250 scholieren, 28 leden van de harmonie/fanfare, 100 leerlingen die privéles volgen. Maar ook dansscholen, lokale bandjes en joekskapellen repeteren er. En dan hebben we het nog niet over de diverse verenigingen die the Rockstation gevonden hebben als vergaderplek en/of voor activiteiten.

Voorafgaande aan de behandeling van de begroting voor 2020 deed the Rock Station een indringend beroep op de gemeenteraad om hun inspanningen te ondersteunen en hun te helpen bij een verdere professionalisering. Een oproep die bij de VLP gehoor vond. De VLP diende samen met de andere fracties een wijziging op de begroting in (amendement). Insteek was om stichtingen en/of verenigingen zoals the Rock Station de mogelijkheid te bieden om middels een subsidie een kwaliteitsslag te maken. Als VLP zijn we blij dat de volledige gemeenteraad akkoord ging met het voorliggende amendement. Gedurende 3 jaar wordt er jaarlijks een subsidiebedrag van € 50.000,– uit de reserve Gemeenschapinitiatieven ter beschikking gesteld. Organisaties die gemeentelijke talenten de mogelijkheid geven zich verder te ontplooien, zoals bijvoorbeeld the Rock Station, kunnen vanaf 2020 een subsidie aanvraag indienen. De VLP is zeer tevreden met de nu geboden mogelijkheden.