VLP hecht grote waarde aan beleving

VLP hecht grote waarde aan beleving

Naar aanleiding van de festiviteiten die in het weekend van 19 en 20 juli hebben plaatsgevonden op de markt in Reuver, de gang naar de voorzieningenrechter door omwonenden en alle commotie vooraf en achteraf op social media vond de fractie van de VLP het nodig om uit de vakantie modus te komen.

Wat geweldig dat de evenementen die het afgelopen weekend georganiseerd zijn zo leven in onze gemeente en in de verre omgeving. Er is reuring op een doorgaans saaie markt en wat bijzonder dat zoiets mogelijk is binnen onze gemeenschap. De VLP is trots dat dergelijke evenementen, georganiseerd door vrijwilligers hier plaats vinden. Het zou toch zonde zijn als dit uit het centrum zou verdwijnen

Er zijn helaas ook diverse negatieve geluiden te bespeuren. Dusdanig zelfs, dat belanghebbenden zich genoodzaakt voelden om naar de voorzieningenrechter te stappen. Voor de VLP reden om tijdens een extra ingelast fractieoverleg uitgebreid over het afgelopen weekend te discussiëren.

Hoe nu verder? Het is voor alle betrokkenen van belang dat er een duidelijke lijn komt, met het nieuwe evenementenbeleid in de hand. Niemand is er bij gebaat dat bij ieder volgend evenement op de markt, maar wellicht ook op andere locaties, een gang naar de rechtbank gebruikelijk wordt. Naar de mening van de VLP kennen we dan alleen maar verliezers en het risico dat er op termijn geen grotere evenementen meer zullen worden georganiseerd voor jong en oud.

Als VLP willen wij de term beleving van harte onderschrijven. Af en toe zal dit tijdelijk ten koste gaan van de leefbaarheid maar als we in Beesel “alles gewoon samen doen” dan moet het toch ook mogelijk zijn om samen feest te vieren met respect en begrip voor elkaar.

Met het nieuwe evenementenbeleid en de recente uitspraak van de rechtbank als uitgangspunten zal de fractie van de VLP het voortouw nemen om met het college hierover in gesprek te gaan.


Author: Bert van den Beucken