Oppe Brik, het nieuwe gezicht van een voormalig bedrijventerrein

Oppe Brik, het nieuwe gezicht van een voormalig bedrijventerrein

Een diep gat in de grond geeft de start aan van de bouw van het 2e en 3 appartementencomplex in het plan Oppe Brik. Het is een tijdje rustig geweest maar achter de schermen is door diverse partijen hard gewerkt om na de bouwvak 2019 weer vol aan de slag te kunnen gaan.

Gelijktijdig zijn er op diverse plaatsen in het plan percelen uitgezet voor de bouw van 8 woningen die fase 2 van het woningbouwprogramma inluiden. Naar verwachting volgt in de 1e helft van 2020 fase 3 die tot nu toe bestaat uit de realisatie van 7 woningen.

Het moge duidelijk zijn, er zit muziek in het plan Oppe Brik. Een plan dat wij als VLP al vanaf het begin een warm hart toedragen. Een plan ook dat realistisch is en daar waar nodig genoeg flexibiliteit in zich heeft om aanpassingen mogelijk te maken.

In het verlengde van de bouw van de appartementencomplexen en de woningen begint ook de school in het voormalige fabrieksgebouw steeds meer vorm te krijgen en trekt voor het einde van 2019 BC Broekhin in het gebouw.

Een delegatie van de VLP heeft recent uitvoerig met de directeur van BC Broekhin gesproken en een rondleiding gekregen om de voortgang in ogenschouw te nemen. We waren onder de indruk. Het is niet gewoon “maar” een school maar een gebouw waarin verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Een gebouw met een duidelijke link naar het verleden  waar ruimte is voor een wisselwerking tussen de school, inwoners, verenigingen en bedrijven. Het gaat wellicht te ver om te zeggen dat de een niet zonder de ander kan maar dat ze elkaar gaan versterken is ons als VLP meer dan duidelijk.

Vol verwachting kijken we uit naar de definitieve oplevering van de appartementencomplexen, de woningen en uiteraard de school die de volgende fase van dit mooie project inluiden.