Profielschets nieuwe Burgemeester

Profielschets nieuwe Burgemeester

Dat is de titel van de profielschets voor de nieuwe burgemeester die afgelopen maandag, 8 juli 2019, unaniem door de gemeenteraad werd vastgesteld en aangeboden aan onze gouverneur, de heer Theo Bovens.

 Inbreng voor de profielschets vanuit de gemeenschap vonden wij belangrijk. Er is dan ook uitgebreid gesproken met burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen.

De hoofdvragen waren:

–               Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe burgemeester?

–               Welk advies heeft u voor hem/haar? 

Er is massaal gereageerd en de vele reacties en tips hebben mede geleidt tot de profielschets zoals die nu voorligt en waaruit de kandidaten voor het burgemeesterschap kunnen opmaken, welke uitdagingen en verwachtingen er op hem/haar staan te wachten.

Enkele van die reacties waren:

–               Breng de politiek dichter bij de inwoners!

–               Houd een gezonde afstand en geef niet te snel je 06-nummer!

–               Durf grenzen te stellen, maar blijf grenzeloos denken!

–               Beesel is geen tussenstap: maar een opstap naar meesterschap!

Wat wij van onze burgemeester verwachten, is samengevat in een zestal opgaven: Koers, Gemeenschap, Organisatieontwikkeling, Samenspel, Solide financieel beleid en Regionale samenwerking.

(zie www.beesel.nl )

De VLP  verwacht dat er genoeg kandidaten zijn die deze opgaven en uitdaging willen aangaan en die als mens en burgemeester het verschil kan maken.

De VLP kijkt uit naar de komende periode waarin op basis van de sollicitaties de selectie zal plaatsvinden. U mag erop vertrouwen dat de VLP hier, zoals altijd, nadrukkelijk haar rol in zal pakken.