Eindelijk

Eindelijk

In maart 2018 schetsten wij in ons artikel genaamd “Mag het licht aan” een beeld van de afgelopen 5 jaar waarin diverse keren met de gemeente Venlo overleg was gevoerd om te komen tot een veiligere situatie op het fietspad tussen Reuver en Belfeld. Ontbrekend draagvlak en te weinig financiële middelen in de gemeente Venlo hielden een in de ogen van de VLP ongewenste en onveilige situatie in stand op een niet verlicht fietspad.

Als VLP zijn we blij om te horen dat met financiële steun van de Provincie en de gemeente Beesel de gemeente Venlo in staat is om het fietspad te renoveren en te voorzien van duurzame LED verlichting. In een artikel in DDL van 19 juni jongstleden wordt vermeld dat begin volgend jaar gestart wordt met de aanleg van het snelfietspad tussen beiden dorpen. Als gemeente Beesel hebben wij de daad bij het woord gevoegd door te assisteren bij de renovatie van dit fietspad waarvan de veiligheidssituatie de VLP al jarenlang een doorn in de ogen was.