Gevaarlijke situaties overweg Broeklaan

Gevaarlijke situaties overweg Broeklaan

Als VLP constateren wij dat er in toenemende mate gevaarlijke situaties ontstaan bij de spoorwegovergang aan de Broeklaan te Reuver. Het station Reuver is een kruisstation voor de Arriva treinen. Dit betekent dat de 1e trein moet wachten totdat de 2e trein binnen is voordat deze verder kan rijden. Concreet zorgt dit er regelmatig voor dat de slagbomen op de Broeklaan open gaan om daarna weer direct dicht te gaan. Vooral voor mensen die slecht te been zijn of van hulpmiddelen gebruik moeten maken kan dit leiden tot gevaarlijke situaties maar ook auto’s en fietsen sprinten onder de half geopende slagbomen door.

De VLP heeft hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder. Uit ter beschikking gestelde correspondentie blijkt dat de wethouder hierover al contact heeft gehad met Prorail. Prorail is op de hoogte van de situatie maar kan en gaat geen verdere maatregelen nemen. Voor de VLP is dit onacceptabel. De VLP gaat contact opnemen met Prorail om aan te dringen op een aanpassing van de systematiek van het openen en sluiten van de slagbomen. Dit zou volgens ons moeten kunnen door een tijdsindicatie maar ook door het inruimen van een korte, vaste openingstijd tussen het openen en sluiten. Verder dringen wij er bij de verantwoordelijk wethouder op aan om handhavend te gaan optreden teneinde de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

In afwachting van de te nemen maatregelen roepen wij onze burgers op om in het belang van hun eigen veiligheid te wachten totdat de slagbomen daadwerkelijk open staan en bellen en lampen uit zijn.