Duurzaamheid. Waar willen we heen?

Duurzaamheid. Waar willen we heen?

Duurzaamheid, een woord dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Een woord ook dat velerlei emoties losmaakt. Positieve en negatieve. Wat gaan we doen, waarom gaan we het doen, wie betaald het en hoe komen we er.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Beesel de duurzaamheidvisie 2019-2030 aangenomen. Een document waarin een beeld geschetst wordt van hoe we samen vorm gaan geven aan het woord duurzaamheid. Nadrukkelijk gebruikt de VLP het woord samen. De inspanningen die gevraagd worden op lokaal, regionaal en landelijk gebied zijn niet bereikbaar zonder dat iedereen, burgers, ondernemingen, verenigingen en overheid hier zijn steentje aan bijdraagt.

Als VLP hebben wij in ons verkiezingsprogramma (zie www.vlpbeesel.nl) nadrukkelijk onze twijfel uitgesproken over de bouw van windmolens en uitgebreide zonnevelden in onze gemeente.

De mening van onze burgers is voor de VLP wat dat betreft doorslaggevend en leidend. In de nu aangenomen en door de VLP gesteunde visie vormen windmolen en zonnevelden slechts een onderdeel van de totale inspanning op het gebied van duurzaamheid. Besparen, isoleren, opwekken, hergebruik, biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en vooral communicatie vormen pijlers van de visie.


We nodigen u graag uit deze visie te bekijken via de site van de gemeente www.beesel.nl.


Author: Jurian Janssen