De gemeenteraad in gesprek met Woongoed2Duizend

De gemeenteraad in gesprek met Woongoed2Duizend

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Beesel 2016-2022 vastgesteld. Een belangrijk document voor de volkshuisvesting in onze gemeente. Een oproep van de VLP tijdens deze raadsvergadering om een kennismakingsbijeenkomst te beleggen met Woongoed2Duizend werd breed gesteund door de overige fracties.

De huidige woningmarkt is best grillig te noemen en de demografische ontwikkelingen spelen daarbij een grote rol. Regelmatig wordt door de gemeenteraad gesproken over huisvesting in de meest brede zin van het woord en de (on)mogelijkheden die zich voordoen op dit gebied. Voor de VLP is huisvesting een van de speerpunten in haar programma. Woongoed2Duizend is een belangrijke partner van de gemeente in deze en was graag bereid de bijeenkomst met de gemeenteraad mede te organiseren. Op 15 november heeft de bijeenkomst plaatsgevonden. Het belang van de bijeenkomst werd onderstreept door de aanwezigheid van het volledige management team van Woongoed2Duizend tijdens de bijeenkomst.

Het doel van de bijeenkomst was kennis te maken met elkaar en ons als gemeenteraad van Beesel breed te laten informeren. De aanwezige raadsleden, fractievertegenwoordigers, ambtenaren en VLP wethouder Jan Smolenaars kregen een uitgebreide toelichting over een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouwprojecten Oppe Brik en de Aaij Mert, de visie op leefbaarheid, woningtoewijzing via Thuis in Limburg, duurzaamheid en een blik naar de toekomst.

Al met al een zeer informatieve avond, die vanuit beide zijden veel waardering kreeg. Door deze informatiebijeenkomst is de kennis bij de aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers over de rol van de woningstichting toegenomen. Toekomstige discussies in de Raad zullen daardoor alleen maar beter worden en dus worden er ook goede besluiten genomen. Deze besluiten dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente.