Beeldbestanden Omroep Maas en Grens

Beeldbestanden Omroep Maas en Grens

In 2000 ging Omroep Maas en Grens verder als omroep Vox. Omroep Vox op zijn beurt is in 2011 opgegaan in RTV Roermond. Hier ligt dus nu het archief van Omroep Maas en Grens. Op verzoek van de gemeenteraad van Beesel heeft het college  gesprekken gevoerd met RTV Roermond hetgeen heeft geresulteerd in een raadsvoorstel dat er voor zorgt dat het archief gedigitaliseerd kan worden. De beeldrechten blijven bij RTV Roermond. Middels een gentlemens’s agreement wordt overeengekomen dat de Gemeente Beesel geen beeldrecht hoeft af te dragen en alle materialen vrij mag gebruiken.

Het feit dat het gedigitaliseerde archief alleen maar voor de Gemeente Beesel toegankelijk is en niet rechtstreeks voor de gehele gemeenschap heeft de VLP aan het denken gezet. Wat is de waarde van een dergelijk gentlemen’s agreement. Begrijp ons goed, we twijfelen niet aan de integriteit van de bestuurders van RTV Roermond, maar wat gebeurt er als RTV Roermond door omstandigheden zoals b.v. fusie, overname, of faillissement zou wegvallen of geconfronteerd zou worden met een brand? Zijn onze cultureel maatschappelijke bronnen vanaf 1987 tot eind jaren 90 dan wederom verdwenen? Dat mag niet gebeuren. De banden maken een belangrijk deel uit van onze gemeenschappelijke geschiedenis en dienen dan ook voor onze kinderen en kleinkinderen beschikbaar te blijven.

Veel mensen uit onze gemeenschap hebben vaak jarenlang hun vrije tijd in het maken van uitzendingen gestoken, speciaal voor onze gemeenschap en met de middelen betaald door die gemeenschap. Het is verstandig om de beschikbaarheid van het materiaal voor onze eigen gemeenschap definitief goed te regelen. Het gaat immers om ONS cultureel erfgoed, van onze carnavalsoptochten tot onze lokale sportwedstrijden, van de intocht van Sinterklaas tot de Eerste Heilige Communie van de kinderen, van plaatselijke kunstenaars tot markante dorpsfiguren, over al het wekelijkse nieuws van toen en tal van andere grote en kleine onderwerpen. De banden maken een belangrijk deel uit van onze gemeenschappelijke geschiedenis en dienen dan ook voor onze kinderen en kleinkinderen beschikbaar te blijven.

De VLP heeft aangedrongen op een hernieuwd gesprek met RTV Roermond waarbij ook het Limburgs Museum in Venlo als 3e partij zou moeten aansluiten. De VLP is voorstander van een overeenkomst tussen RTV Roermond, de gemeente Beesel en het Limburgs Museum waarbij de bestanden en beeldrechten worden overgedragen aan het Limburgs Museum, de gemeente Beesel de kosten van de digitalisering voor haar rekening neemt en het Limburgs Museum de (digitale) toegankelijk van de bestanden voor onze gemeenschap garandeert in de ruimste zin van het woord. In de ogen van de VLP is het Limburgs Museum de ideale partij om ons erfgoed te bewaken en die er voor kan zorgen dat ons verleden veilig en toegankelijk voor onze gemeenschap geconserveerd wordt. Gebruik die expertise van Limburg Museum zodat we in onze gemeenschap ook later nog de vruchten kunnen plukken van al het werk dat er in de jaren van Omroep Maas en Grens is verzet.