‘Helderheid nodig over zorg op maat’

‘Helderheid nodig over zorg op maat’

De raadsfractie van de VLP wil waarborgen dat de inwoners van de gemeente Beesel de juiste zorg op maat krijgen.

De VLP heeft daarom tijdens een overleg met de verantwoordelijk wethouder Bram Jacobs nogmaals aangegeven dat een onafhankelijk extern bureau het  onderzoek moet gaan uitvoeren naar de doelmatigheid van de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Mede op basis van die keukentafelgesprekken heeft de gemeente bij de uitvoering van onder meer de WMO beslist voor welke (thuis)zorg  ouderen en inwoners met een beperking in aanmerking komen. De VLP heeft in de gemeente Beesel de nodige signalen gekregen van inwoners die klagen dat de toegewezen zorg onvoldoende op hun specifieke situatie is toegesneden.

Motie

De VLP heeft samen met de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen met betrekking tot de begroting 2017 een motie ingediend over deze kwestie waarin B en W opdracht hebben gekregen een nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van die huiskamergesprekken. Deze motie is aangenomen.

Behalve dat het onderzoek zoals eerder gememoreerd moet plaatsvinden door een onafhankelijk extern bureau hebben de VLP en de PvdA aangegeven uit te gaan van een mondeling onderzoek. Aanvullend zijn door de VLP geformuleerde vragen met betrekking tot de keukentafelgesprekken ter beschikking gesteld aan de wethouder. De VLP en de PvdA hebben aangegeven er vanuit te gaan dat de vragen nadrukkelijk terug komen in het onderzoek.

Fractievoorzitter Jac Heijnen van de VLP: ,,Deze kwestie heeft niets met politiek scoren te maken, maar draait om de vraag of inwoners van de gemeente Beesel die recht hebben op zorg ook de juiste, toegespitste zorg krijgen en niet min of meer automatisch zijn verwezen naar collectieve voorzieningen. Om daar echt helderheid over te krijgen, willen we gewoon zekerheid hebben dat er een onderzoek  wordt verricht dat geen vragen onbeantwoord laat. Een heel legitieme vraag lijkt ons.”