De jeugd heeft de toekomst! Maar welke?

De jeugd heeft de toekomst! Maar welke?

We leven in een hectische wereld waarin ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Zekerheden op het vlak van werkgelegenheid, wonen, sociale contacten, gezondheidszorg zijn niet meer vanzelfsprekend. Als VLP staan wij midden in deze veranderende omgeving en zien we de uitdagingen waar de jeugd, maar ook hun ouders en grootouders mee te maken hebben.

Laten we gewoon eens kijken naar huisvesting. Het is praktisch onmogelijk om op een redelijke termijn een huurwoning te vinden, een koopwoning is voor veel mensen onbetaalbaar, adequate huisvesting voor inwoners van middelbare leeftijd of ouder is nauwelijks aanwezig. De VLP is voorstander van het bouwen van betaalbare huurwoningen voor jongeren maar ook voor inwoners in een andere levensfase. Door het bouwen voor deze twee groepen krijgen starters een kans en vind er doorstroming plaats op de markt van koopwoningen, immers veel ouderen zijn in het bezit van een eigen woning. Als VLP hebben we regelmatig aandacht besteed aan de huisvesting in onze gemeente. Artikelen hierover vindt u op onze site www.vlpbeesel.nl en op onze youtube pagina. Onderstaand een link naar een filmpje over de voorgenomen bouw van huurwoningen achter de Lidl in Offenbeek.

Er is veel gesproken over de Corona pandemie. De zekerheden van voor maart 2020 bleken niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het sociale dier genaamd mens werd onder grote druk gezet. Niet alleen de ouderen werden hard getroffen, ook de jeugd kreeg het moeilijk. In een levensfase waarin sociale contacten van groot belang zijn werden ze terug geworpen op contact via beeldschermen en/of op afstand. Als VLP vinden wij sociale contacten van levensbelang. We zijn een lokale partij. Onze contacten met u zorgen er voor dat we de dingen doen die u belangrijk vindt. De achter ons liggende periode heeft ons hier eens temeer bewust van gemaakt en uit de nieuwe maatregelen blijkt dat we er nog niet zijn. Als VLP dagen wij met name de jeugd uit om met ons het gesprek aan te gaan wat we anders hadden kunnen doen. Vertel ons wat je belangrijk vindt. Wat moeten we op lokaal niveau anders gaan doen.

Als VLP zitten we zelf ook in een fase van verandering. Sommigen noemen ons straatvechters, anderen hebben het over een bonte mix van individuen, maar feit is dat alle leden van de VLP betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeente Beesel. Wij schuwen intern en extern de confrontatie op inhoud niet en durven pijnlijke beslissingen te nemen waarvan we weten dat die niet door iedereen in dank zullen worden afgenomen. Recent hebben er verschuivingen binnen de raadsfractie plaatsgevonden. Nieuw bloed zorgt voor een andere focus en nieuwe inzichten. We zijn blij dat we de afgelopen maanden diverse nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. De VLP is continue in beweging, net als de maatschappij waarin we leven.

Op de vraag aan onze nieuwe leden waarom ze voor de VLP hebben gekozen kregen we de volgende antwoorden;

Katinka Felten : De VLP is voor mij dé partij omdat zij echt de lokale belangen voorop stelt. Geen rond de pot gedraai maar een eigen visie formuleren en met heldere argumenten stelling durven nemen.

Colin Levels : De VLP is een diverse club mensen die midden in de gemeenschap staat. Ieder met zijn eigen achtergrond. Zo wil ik met een financiële achtergrond mijn steentje bijdragen aan een toekomstbestendige zelfstandige gemeente.

Het artikel begon met de titel “De Jeugd heeft de toekomst! Maar welke?” Naar onze mening ligt dat bij jezelf. Als je afwacht en niet zelf mee bepaalt, krijg je de toekomst die anderen voor je uitstippelen. En wellicht valt die tegen. Onderstaand een link naar een kort filmpje over Yannek van Schendel, fractievertegenwoordiger namens de VLP. Waarom stapt iemand met een druk sociaal leven in de arena van de lokale politiek?

Heeft de boodschap van Yannek je aangesproken? Bel of mail hem dan eens via de site van de VLP en wellicht hebben wij jou iets te bieden waaraan je eerst niet dacht. Je zou niet de eerste zijn. Uiteraard geldt dit ook voor de “ouderen” onder ons. De VLP is een lokale politiek vereniging met een grote diversiteit aan leden. Man/vrouw, jong/oud, werkgever/werknemer, allochtoon/autochtoon, we heten iedereen die onze gemeente een warm hart toedraagt van harte welkom

Rest ons u te bedanken voor uw aandacht en het lezen van dit artikel. We plaatsen regelmatig nieuwe artikelen op social media over onderwerpen die ons bezig houden. U kunt er voor zorgen dat het ook artikelen zijn die u bezig houden. Wij nodigen u van harte uit om ons van input te voorzien.