THE SKY IS THE LIMIT

THE SKY IS THE LIMIT

Dat was jarenlang het devies als het ging om de uitgaven in het Sociaal Domein in de gemeente Beesel. Met als vangnet een regeling waarbij geput kon worden uit een speciale reserve werden budgetten jaar in jaar uit overschreden. Dit tot grote ergernis van de VLP.


Deze regeling genaamd “open einde regeling” zorgde er voor dat wat betreft het Sociaal Domein alles mogelijk was. Gevolg; ongebreidelde uitgaven, zeer tevreden burgers die iedere wens vervuld zagen worden en een organisatie die nauwelijks aangestuurd werd op financiële discipline.


De VLP zag dit met lede ogen aan maar was jarenlang de spreekwoordelijke roepende in de woestijn. Begrijp ons niet verkeerd, goede zorg is en blijft van cruciaal belang voor de VLP maar wel binnen duidelijke kaders en met geld dat er ook daadwerkelijk is.


We waren dan ook ontzettend blij dat tijdens de begrotingsbehandelingen in 2020 de Beeselse Lijst onze motie steunde waarmee we een halt toeriepen aan de eerder genoemde open einde regeling. Eindelijk zou de tering naar de nering gezet worden. We hadden alleen niet verwacht dat onze eerdere angsten zo duidelijk bewaarheid zouden worden.


Een tekort van 1,3 miljoen over 2020 in het sociaal Domein en naar verwachting minimaal hetzelfde tekort in 2021. Reserves die slinken als sneeuw voor de zon en alarmbellen die rinkelen en vragen om drastische maatregelen die onze burgers op vele vlakken gaan voelen.


Voor de VLP is dit onacceptabel. We hadden en hebben vele vragen over hoe het zo ver heeft kunnen komen. Reden voor ons om een extra raadsvergadering aan te vragen. In het begin van deze vergadering heeft de VLP een duidelijk statement afgegeven dat u kunt teruglezen op de VLP site. We hebben tijdens deze vergadering indringend gesproken met de verantwoordelijke wethouder, de heer Jacobs, en vele inhoudelijke vragen gesteld. Voor ons is het van essentieel belang dat het lek boven komt. Pas daarna zijn we bereid om te praten over oplossingen.


De houtskoolschets met oplossingen die tijdens de vergadering getoond kwam voor de VLP veel te vroeg. Adhoc regelingen, zoals het tijdelijk opschorten van beschikkingen richting onze burgers, passen daar niet in. Organisaties en burgers hebben al bij de VLP aangeklopt om hun onrust kenbaar te maken. Wij vinden dit een ongewenste situatie die aandacht vraagt. Ook het meenemen van mogelijke vergoedingen vanuit het Rijk die nu nog onzeker zijn zorgt niet voor een geruststellend gevoel als we kijken naar oplossingen. Als VLP onderschrijven wij het belang van goede zorg voor onze burgers. Wij willen hier actief aan meewerken. Maar wel binnen duidelijke afspraken, met een organisatie die toegerust is voor haar taak en met een huishoudboekje dat klopt.


U mag van de VLP verwachten dat wij nog nadrukkelijker onze controlerende rol gaan vervullen in het sociaal domein. Hier moeten knopen doorgehakt worden en beslissingen genomen worden om u, als onze burgers, betaalbare zorg te kunnen blijven leveren zonder dat dit ten koste gaat van andere domeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs en huisvesting en zonder dat belastingverhogingen noodzakelijk zijn.