Samen werken we aan een nieuw evenementenbeleid

Samen werken we aan een nieuw evenementenbeleid

De toename van het aantal activiteiten op diverse locaties maakt het noodzakelijk dat het evenementenbeleid geactualiseerd wordt. Organiserende partijen maar ook omwonenden en andere belanghebbenden dienen te weten wat de spelregels zijn die we met elkaar hebben afgesproken. De gemeente Beesel krijgt dit jaar een nieuw evenementenbeleid.

De VLP heeft in de aanloop naar het nieuwe beleid gesprekken gevoerd met diverse partijen om een goed beeld te krijgen van de wensen maar ook van de bestaande klachten. Verder is deelgenomen aan werk- en raadsvergaderingen over dit onderwerp. De VLP constateert dat het onderwerp leeft in onze gemeenschap en dat diverse partijen duidelijk hun standpunten verwoorden.

Als VLP vinden wij dat een toeristisch aantrekkelijke gemeente zich kenmerkt door aansprekende en uiteenlopende evenementen. We kennen allemaal het Draaksteken. Maar er is natuurlijk meer. Er zijn diverse feesten en manifestaties op de pleinen in de kernen, er komt een triathlon van Europese allure en er zijn talloze verenigingen en inwoners die activiteiten organiseren. Wij juichen dit toe.

De VLP stelde al in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 bij het toekomstige evenementenbeleid wel nadrukkelijk de randvoorwaarde dat het woon- en leefklimaat in de kernen en in de omgeving van de markten niet aangetast mag worden. Daarvoor is het nodig dat er heldere en goede afspraken worden gemaakt met de omwonenden. Als VLP zullen wij dit proces nauwlettend volgen en blijven we actief deelnemen aan de discussie over en de vorming van het nieuwe evenementenbeleid.