Foutje bedankt, Rik bedankt

Foutje bedankt, Rik bedankt

Op de voorpagina van ons verkiezingsprogramma prijkt met trots een afbeelding van de draak op de rotonde in Beesel.
Net als de meeste Beeselse mensen zijn wij trots op deze draak welke geboren is uit de handen van kunstenaar Rik van Rijswick.

Politiek is ook je verantwoording nemen en dat willen wij bij deze doen.

Wat wij ons als politieke partij onvoldoende gerealiseerd hebben met het gebruik van deze foto, is dat hieraan in veel gevallen, terecht, rechten voorbehouden zijn. Voor het gebruik van afbeeldingen is vaak toestemming nodig van de maker van het werk. In eerste instantie hebben wij ons dit niet of onvoldoende gerealiseerd.
Zoals bij navraag blijkt zijn wij helaas niet de enige die gemeend hebben, oa de draak, gewoon te mogen gebruiken. Het is in zo n geval altijd nodig de schepper van een werk te contacteren en hiervoor toestemming te vragen en afspraken maken over hoe omgegaan wordt met het beeldrecht.

Wij willen op deze manier onze excuses maken voor de gang van zaken en hebben met Rik van Rijswick afgesproken middels dit bericht een en ander recht te zetten.

We willen de kunstenaar dan ook bedanken dat we alsnog gebruik mogen maken van de afbeelding van de draak.
Daarnaast willen wij oproepen de werken van onze kunstenaars te respecteren en correct om te gaan met rechten en erkenningen welke hierbij horen. Vaak kan een goed gesprek al voldoende zijn, de maker van een kunstwerk zal in de meeste gevallen graag willen dat zijn werk onder de aandacht komt echter de keuze op welke plek en door wie zal van doorslag gevend belang kunnen zijn. Zoals ook in dit geval, meneer van Rijswick heeft zeker zijn eigen politieke voorkeuren het is niet aan de VLP om hem op deze manier, ongevraagd, aan ons te koppelen.

Hopende met deze oproep mensen bewust gemaakt te hebben sluit ik graag af.

Namens de Fractie VLP
Bert van den Beucken


Author: Jurian Janssen