Mag het licht aan?

Mag het licht aan?

Bijna 5 jaar geleden, tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2013, stemde de gemeenteraad unaniem in met een raadsvoorstel betreffende de openbare verlichting van de fietspaden op Rijksweg Zuid richting Roermond. Insteek destijds was dat uit het oogpunt van sociale en verkeerstechnische zekerheid voor met name schoolgaande jeugd verlichting van de fietspaden wenselijk was. Een investering die met een aanvullende subsidie van de provincie werd gerealiseerd en waarbij de gemeente Roermond gelijktijdig op haar deel van de Rijksweg ook verlichting aan bracht waardoor het volledig fietspad tussen Reuver en Swalmen van verlichting werd voorzien.

Destijds is mede op verzoek van de VLP contact opgenomen met de gemeente Venlo om de mogelijkheid te bekijken om gezamenlijk ook het fietspad tussen Reuver en Belfeld van verlichting te voorzien. Jammer genoeg was daar destijds in Venlo onvoldoende draagvlak voor waardoor nu met name in de wintertijd een onveilige situatie op deze fietspaden aanwezig is en men nu een zwart gat in rijdt.

De VLP is dan ook verheugd dat binnen de gemeente Venlo de lokale partij EENlokaal het realiseren van verlichting op de fietspaden tussen Belfeld en Reuver als speerpunt voor het kerkdorp Belfeld in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Een initiatief dat wij als VLP van harte ondersteunen en waar wij graag aan willen meewerken in de komende raadsperiode.