Driedaagse Triatlon – Long Course Weekend

Driedaagse Triatlon – Long Course Weekend

Al diverse jaren is de gemeente Beesel een etappeplaats voor Olympia’s Tour, de oudste etappekoers van Nederland. Diverse teams uit binnen- en buitenland nemen deel aan deze internationale beloftenkoers. In 2017 was de start en finish in het kerkdorp Offenbeek en lag er een parkoers over Nederlands en Duits grondgebied.

In de raadsvergadering van 6 februari 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om te onderzoeken of er alternatieven met dezelfde doelstellingen voor Beesel ontwikkeld konden worden en dan met name met raakvlakken met breedtesport en spin off.

Inmiddels zijn  we bijna een jaar verder en heeft het college haar huiswerk gemaakt. Conclusie is dat het alternatief voor Olympia’s Tour met de meeste potentie voor de gemeente Beesel het organiseren van een driedaagse triatlon is. Een nieuwe opzet in de Triatlonsport die kan zorgen voor veel publiciteit voor de gemeente Beesel met een goede stimulans voor de breedtesport. Tijdens een werkvergadering werd de gemeenteraad bijgepraat over de trialonsport in het algemeen en deze  driedaagse variant in het bijzonder.

Deze triatlonvariant genaamd “Long Course Weekend” bestaat pas 2 jaar en vindt wereldwijd op 3 plaatsen plaats. Beesel zou de primeur voor de Benelux krijgen. De vorm leent zich bij uitstek voor sportievelingen die een of meer triatlon afstanden willen volbrengen waarbij men ook nog de keuze heeft uit diverse afstanden per onderdeel. Bijvoorbeeld bij het zwemmen kun je kiezen uit 750 mtr, 1500mtr, 1900 mtr of 3800 mtr. Wil je een echte triatlon doen dan moet je bij het zwemmen, fietsen en lopen de maximale afstand volbrengen.

Inmiddels heeft er overleg met de provincie plaatsgevonden. De Provincie heeft de triatlon sport namelijk tot kernsport benoemd samen met de wielersport en de paardensport. Ook is er gesproken met de Nederlandse Triatlon Bond. Zowel de provincie alsook de Nederlandse triatlon bond zijn zeer te spreken over het initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre er financieel, in de vorm van een subsidie, bijgedragen kan worden aan de kosten die jaarlijks € 80.000,– bedragen voor de gemeente Beesel.

De VLP is van mening dat dit mooie en ambitieuze plan past bij “Beesel, gewoon anders”. Een evenement met een uitstraling ver buiten onze provincie- en landsgrenzen. Een evenement dat de geldelijke investering meer dan waard is door de economische en sociale spin-off.  Denk hierbij aan het verblijf en de bestedingen van de deelnemers gedurende gemiddeld 4 tot 5 nachten, de naamsbekendheid van onze gemeente die een verdere boost krijgt, de breedtesport mogelijkheden voor jong en oud en de organisatorische betrokkenheid van onze verenigingen om maar enkele voorbeelden te noemen.

Dat is ook de reden dat de VLP afgelopen maandag, 29.01.2018, volmondig heeft ingestemd met het voorliggende raadsvoorstel dat er voor zorgt dat het Long Course Weekend in 2019 /2020/2021 naar onze mooie gemeente komt.