Groen, groener, het groenst.

Groen, groener, het groenst.

De gemeenteraad van de gemeente Beesel heeft eind 2014 tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2015 unaniem besloten een deel van het groenonderhoud neer te leggen bij haar burgers. Insteek was om in het kader van participatie de burgers te vragen trottoirs voor en langs hun huis onkruid vrij te houden.

De VLP is tot de conclusie gekomen dat de oorspronkelijke doelstelling slechts ten dele is bereikt. Uiteraard zijn er talloze burgers die de handschoen letterlijk hebben opgepakt en zorgen voor een piekfijn trottoir voor en langs hun huis. Jammer genoeg zijn er echter ook vele plaatsen in onze gemeente waar het onkruid welig tiert en de gemeente Beesel met recht meedingt voor de titel “groenste gemeente van Nederland”.

De VLP fractie heeft al diverse keren aan het college en de overige raadsfracties gevraagd het borstelen in de hele gemeente weer op te pakken. Tot nu toe zonder resultaat. Graag vernemen wij uw mening als burgers van onze mooie gemeente over dit onderwerp. Zien wij het verkeerd en valt het wel mee of bent u ook van mening dat het de spuigaten uitloopt.

Graag horen wij van u. Reageer op dit bericht. Uw antwoord zal zeker meegenomen worden in onze besluitvorming.

Namens de VLP fractie,

Jac Heijnen

Fractievoorzitter