Wethouder Smolenaars zet stapje terug, partij genoot neemt deel taken over

Wethouder Smolenaars zet stapje terug, partij genoot neemt deel taken over

Reuver – De VLP draagt Debbie Heesakkers voor als nieuwe (parttime) wethouder voor de gemeente Beesel met ingang van 1 april 2017. Zij vervult hiermee de gedeeltelijke vacature die vrijkomt nadat Jan Smolenaars (66) bekend maakte een stap terug te doen.

Wethouder Jan Smolenaars (VLP) gaat minder werken (van 1 fte naar 0,6 fte) en levert verantwoordelijkheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in. Zijn partijgenote Debbie Heesakkers wordt voor 0,4 fte aangesteld en neemt deze verantwoordelijkheden van hem over.

Heesakkers woont in de wijk Offenbeek te Reuver en is geen onbekende in de gemeenschap. Verder is zij werkzaam als jurist Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Roermond en is als steunlid betrokken bij de VLP.

Jan Smolenaars geeft aan dat hij zijn wethouderschap na deze raadsperiode niet continueert en dat deze manier van afbouwen de meest natuurlijke is. Hij blijft verantwoordelijk voor economische zaken, participatiewet, recreatie en toerisme, grond- en pachtzaken, monumenten, openbare werken en de projecten Oppe Brik, WAA en Drakenrijk. Daarnaast zal hij Debbie Heesakkers inwerken en ondersteunen. “Zie het als een moderne invulling van het openbaar bestuur, waarom zouden we alleen in de uitvoering jonge en oudere werknemers aan elkaar verbinden om kennis en kunde uit te wisselen. Juist op een plek als deze is het van belang om een goede overdracht te waarborgen. Ik denk dat wij er op deze manier goed in slagen om Beesel goed te blijven besturen”.

Beide coalitiepartijen, CDA en Beeselse Lijst, respecteren de persoonlijke keuze van Jan Smolenaars en waren bereid mee te denken in oplossingen. Zij respecteren de politieke keuze van de VLP om deze oplossing te kiezen. De VLP neemt als grootste partij haar verantwoordelijkheid om haar wethouderszetel fulltime in te vullen en draagt Debbie Heesakkers voor als parttime wethouder. Het CDA en de Beeselse Lijst zien uit naar de samenwerking met het duo Smolenaars-Heesakkers.

Jan Hendriks, voorzitter van de VLP, is er van overtuigd dat met deze nieuwe invulling van het wethouderschap voor de VLP een mooie combinatie gemaakt wordt tussen kennis, kunde en nieuw elan. “Op een natuurlijke manier wordt de kennis van Jan, die al vijftien jaar wethouder is, overgedragen aan een nieuw bestuurder. Daarbij gaan wij er vanuit dat er op deze wijze een goede bijdrage wordt geleverd aan de continuïteit en kwaliteit van het openbaar bestuur”.