Bijplaatsingen ondergrondse brengvoorzieningen

Bijplaatsingen ondergrondse brengvoorzieningen

Het ongestraft bijplaatsen van restafval bij de ondergrondse brengvoorzieningen is al geruime tijd een doorn in het oog van de VLP fractie en met ons van vele burgers. Herhaaldelijk heeft de fractie aangedrongen op betere controles bij de brengvoorzieningen om op die manier de bijplaatsingen een halt toe te roepen.

De door het college gekozen oplossing van het opruimen van de bijplaatsingen zorgde wel voor een schoner straatbeeld maar heeft niet voor een vermindering gezorgd van het aantal bijplaatsingen. In onze ogen werd de overtreder beloont voor zijn gedrag.

De VLP heeft voor de raadsvergadering van 10 oktober een initiatiefvoorstel ingediend om de vele bijplaatsingen een halt toe te roepen door het inzetten van extra handhavingcapaciteit, het college op te roepen af te zien van het verruimen van de openingstijden van het milieupark en de hierdoor bespaarde middelen in te zetten voor extra handhavingcapaciteit en een actieve communicatie-strategie te volgen richting de burgers waarbij duidelijk wordt dat slecht gedrag bestraft wordt.

Na een discussie in de raad en een reactie van het college werd  het initiatiefvoorstel in stemming gebracht waarbij de verruimde openingstijden van het milieupark gehandhaafd blijven als extra service richting onze burgers. Het initiatiefvoorstel van de VLP werd met steun van de Beeselse Lijst aangenomen. De fractie van de VLP is vol vertrouwen dat door het nu genomen besluit het bijplaatsen van afval bij de brengvoorzieningen sterk zal verminderen.