Voedselbank in Gemeente Beesel naar aanleiding verzoek VLP

Voedselbank in Gemeente Beesel naar aanleiding verzoek VLP

Op 8 januari 2023 heeft de VLP een brief gestuurd naar de gemeente met de vraag of de mogelijkheden voor de vestiging van een Voedselbank in de gemeente Beesel onderzocht konden worden.

Naar de mening van de VLP is hier een grote behoefte aan gezien de groep inwoners die nu al afhankelijk is van de Voedselbank in Venlo en/of Roermond. Daarnaast denken wij dat een grote groep die hier gebruik van zou kunnen maken dat nu niet doet omdat ze eenvoudigweg geen vervoer hebben om naar de Voedselbank te gaan en dat de vestiging van een Voedselbank in Beesel een meerwaarde heeft voor onze inwoners.

De gemeente heeft hier gelukkig positief op gereageerd en vanuit het college van Burgemeester & Wethouders heeft VLP wethouder Linda Nijssen dit initiatief zeer voortvarend opgepakt. Het thema Voedselbank past in haar takenportefeuille en nut en noodzaak hiervan worden door haar onderkend en ondersteund waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Een kleine 3 maanden later ligt er al een plan om in samenwerking met de Voedselbank Roermond een dependance (uitgiftepunt) te realiseren in de gemeente Beesel. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid en ervaring van de Voedselbank Roermond en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. De Voedselbank zal gerund worden door allemaal vrijwilligers.

Op dit moment is men bezig om een geschikte locatie te vinden in de gemeente Beesel om dit uitgiftepunt te realiseren. Hierover heeft zij al verschillende gesprekken gevoerd.

Als VLP zijn wij dan ook zeer verheugd met deze aanpak en dat ons initiatief zo snel en doortastend in gang is gezet.

Omdat de Voedselbank draait op vrijwilligers hebben wij binnen de VLP de vraag uitgezet wie bereid zou zijn om te helpen. Inmiddels hebben zich al diverse van onze leden gemeld die enkele uren of een dagdeel per week of dagdeel per 2 weken willen helpen bij de inrichting en uitgifte van artikelen/producten bij de Voedselbank.

Op deze wijze laten we als VLP zien dat we belangrijke initiatieven snel en voortvarend kunnen oppakken en realiseren. Onze leden zijn graag bereid om inwoners die hulp hard nodig hebben te steunen en te helpen. Wil u zich ook aanmelden als vrijwilliger bij de Voedselbank in onze gemeente dan kunt u zich laten registreren bij de Voedselbank via email: backoffice@voedselbankml.nl of via telefoonnummer 0475-336333 onder keuzetoets 5.

Namens de fractie van de VLP wil ik onze leden en met name wethouder Linda Nijssen van harte danken voor de betrokkenheid en inzet om de locatie van een Voedselbank in de gemeente Beesel te gaan realiseren of als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Als VLP vertrouwen we erop dat op korte termijn het uitgiftepunt geopend kan worden.

Namens de fractie van de VLP,

Jan Hendriks, fractievoorzitter.